Ortaq türk älifbası: keçmiş vä gäläcäk. Däyirmi masaya DÄVÄT

Azər Həsrət

Hörmätli dost! Yeddi Dövlät – Bir Millät Konseyi sizi Azärbaycandakı Atatürk Märkäzindä Dünya Gänc Türk Yazarlar Birliyi ilä birgä düzänlänäcäk “Ortaq türk älifbası: keçmiş vä gäläcäk” mövzusunda däyirmi masaya dävät edir. Tädbirdä Yeddi Dövlät – Bir Millät Konseyinin başqanı Azär Häsrätin yeddi bağımsız türk dövlätindä hazırda istifadädä olan älifbalar äsasında hazırladığı 34 härfli ortaq türk älifbası ätrafında müzakirälär aparılacaq, ümumiyyätlä Türk millätinin istifadä etdiyi älifbalarla bağlı bilgi veriläcäk. Tädbirä elm adamları, ictimai xadimlär, dilçi vä ädäbiyyat ictimaiyyätinin nümayändäläri qatılacaq. Sizi dä öz aramızda görmäkdän mämnun olardıq. Heç şübhä etmirik ki, dävätimizi qäbul edäcäk vä däyärli fikirlärinizi bizimlä paylaşacaqsınız.

Däyirmi masa müzakirälärimiz 07 sentyabr 2010-cu il saat 12.00-da Atatürk Märkäzinin konfrans zalında (Bakı, Tärlan Älyarbäyov küçäsi 5. Fävvarälär bağının yanı) öz işinä başlayacaqdır. Tädbir media mänsubları üçün açıqdır. Älifbanın layihäsi ilä burada tanış ola bilärsiniz: http://www.yalquzaq.com/?p=14763.

Hörmätlä,

Azär Häsrät
Yeddi Dövlät – Bir Millät Konseyinin başqanı

Qeyd: Dävätnamä täklif edilän ortaq älifba ilä yazılmışdır.

Oxunma sayı: 5141
Share