Tüm Türk Devletleri Fransayla İlişkileri Kesmeli!

Azär Häsrät

Bakı, Yalquzaq.com, 25.01.2012 – Bakü merkezli Yedi Devlet – Bir Millet Konseyinin Başkanı Azer Hasret Fransa parlamentosunun sözde Ermeni soykırımını inkar edenlere ceza öngören yasa tasarısını onaylamasına sert tepki göstermiştir. Yalquzaq.com sitesine verdiyi demeçte, Konsey başkanı olayın yalnız Fransa için değil, tüm Avrupa Birliği ülkeleri için utanç verici nitelikte olduğunu söylemiştir. Azer Hasret böyle bir olaydan sonra Avrupanın, hele bir Fransanın özellikle de bağımsızlığını yeni kazanmış Türk ülkeleri için her hangi bir örnek teşkil etme imkanının kalmadığının altını çizmiştir.

“Yüz yıllar boyu biz ve dünyanın ileri gelen başka halkları Fransız devrimleri, Fransa kültürüne özel saygı duyar, bu ülkeyi örnek almanın gerektiğine inanırdık. Ama son olay Fransa ve bu ülke kamuoyunun hiç de örnek alınası bir yönde olmadığının göstergesini isbatlamış oldu. Fransa parlamentosu aldığı kararla bu ülkenin Birleşik Milletler Teşkilatı İnsan Hukukları Beyannamesinin 19. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesine çelişki yaratan bir durum ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Gelişmiş bir Avrupa ülkesi olarak Fransa, özgülüğüne kavuşmak isteyen halklar için bir örnekti. Ama maalesef ermeni yalanlarını yasalaştırarak, ardından da bu yalanları kabul etmeyenleri suçlu ilan eden eski demokrasi Fransa tarihteki yerini otoriter, ifade özgürlüğüne saçma iddialarla yasak getiren ilk ülkeye bırakmıştır” – diyerek Azer Hasret söylemiştir.

Türk devlet ve topluluklarının Fransanın aldığı adaletsiz ve asılsız karara tepkisi konusuna da değinen Konsey Başkanı net olarak söylemiştir ki, Türkiye Devletinin ve Türk Dünyasınınm çıkarlarının talebi gereğince tüm dünya Türkleri birliktelik sergilemelidir: “Türkiyeye yapılan haksızlık aslında tüm dünya Türklerine karşı bir haksızlıktır. O yüzden tüm dünya Türkleri, özellikle de Türkiye ile beraber Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkmenistan Fransayla ilişkileri sıfır noktasına kadar kesmeli, Fransız mal ve hizmetlerinin bu ülkelerde serbest dolaşımı yasal olarak engellenmelidir. Azerbaycan Devleti ise Ermenistanla olan sorunların çözümü için görevlendirilmiş AGİT Minsk Grubunda Fransanın temsilciliyine son vermelidir. Çünkü Fransa sözde ermeni soykırımı ile bağlı takındığı asılsız tavırla Türk düşmanı olan ermenilerden yana olduğunu bir daha isbatlamış durumdadır”.

Oxunma sayı: 6389
Share

1 Comment to "Tüm Türk Devletleri Fransayla İlişkileri Kesmeli!"