BMİ Azärbaycan MK-si onlayn toplantı keçirdi

BMİ

Bakı, Yalquzaq.com, 19.03.2012 – Ötän häftänin sonu Beynälxalq Mätbuat İnstitutu Azärbaycan Milli Komitäsi qurumun Vyanadakı baş qärargahıyla birlikdä onlayn müzakirä keçirib. Äsas mövzusu bu ilin sonunda Azärbaycanda keçirilmäsi näzärdä tutulan jurnalistika üzrä beynälxalq konfransla bağlı hazırlıqlar olan müzakirädä Azärbaycan täräfdän BMİ milli komitäsinin direktoru Umud Rähimoğlu, BMİ-nin üzvü vä Azärbaycan Mätbuat Şurasının sädri Äflatun Amaş, BMİ-nin daha bir üzvü Azär Häsrät vä qurumun koordinatoru Nik Nvolisa, Vyana qärargahından isä BMİ-nin konfrans vä tädbirlär üzrä müdirläri Maykl Kudlak vä Milisa Miletiç iştirak edib.

Müzakirälär zamanı “Azadlıq” Radiosu Azärbaycan bürosunun ämäkdaşı, tanınmış jurnalist Xädicä İsmayılla bağlı şantaj xarakterli häräkätlärä dä toxunulub vä BMİ adından ona dästäk mäktubu göndärilmäsi zäruräti bir daha vurğulanıb. Baş qärargahın tälimatıyla bu işi BMİ Azärbaycan Milli Komitäsinin gerçäkläşdirmäsi üçün sälahiyyät verildiyi bildirilib.

Toplantıda Azärbaycan mediasının, hämçinin Orta Asiya jurnalistikasının mäsäläläri ätrafında da söhbät aparılıb. Umud Rähimoğlu bildirib ki, artıq BMİ-nin Qazaxıstanda milli komitäsinin qurulması üçün hazırlıqlar başlayıb vä bu ilin aprelindä özünün Azär Häsrätlä birlikdä Astanaya säfäri zamanı bu mäsälä öz hällini tapacaq.

Müzakirä zamanı qärara alınıb ki, martın sonunda qurumun direktoru Alison Betel Makkenzinin dä qatılımıyla növbäti onlayn toplantı keçirilsin.

Toplantıdan görüntü

Toplantıdan görüntü

Oxunma sayı: 4117
Share