“Yalquzaq” qäzeti näşrä başladı

Bakı, Yalquzaq.com, 20.04.2012 – Aprelin 20-dä Azärbaycan mätbuatı sıralarına daha bir häftälik qäzet daxil olub. Bu qäzet bu vaxtadäk ölkädä därc edilän bütün mätbu näşrlärdän färqli missiya ilä fäaliyyätä başlayıb. Qäzetin tanıtma yazısında onun mäqsädinin türk dünyasından xäbärlär olacağı bildirilir. Lakin färqli cähät bu deyil. Färqli olan qäzetin hämin xäbärläri tärcümäsiz därc etmäsidir. Qäzetin sähifälärindä özbäk, qırğız, türkmän, qazax, uyğur, qaqauz vä s. türk lähcälärindä xäbärlär oxumaq olar. Bu näşri färqli edän täk cähät heç dä yalnız bu deyil. Türk xalqları tarixindä ilk däfä olaraq mähz bu qäzet ortaq türk älifbası ilä därc edilir.

Xatırladaq ki, Yeddi Dövlät – Bir Millät Konseyi hälä iki il öncä latın bazalı ortaq türk älifbası layihäsi hazırlayaraq ictimaiyyätin müzakiräsinä vermişdi. 2011-ci ilin 11 may tarixindän isä hämin älifba artıq Konsey çärçiväsindä tätbiq edilmäyä başlamışdı. İndi isä “Yalquzaq” qäzeti bu missiyanı öz üzärinä götürüb.

Qäzetin qurucusu vä baş redaktoru Yeddi Dövlät – Bir Millät Konseyinin başqanı Azär Häsrätdir. Onun mediaya verdiyi xäbärä görä, “Yalquzaq” qäzeti 18 aprel 2012-ci ildä Ädliyyä Nazirliyindä mätbu näşrlärin reyestrinä salınıb vä artıq aprelin 20-dä ilk sayı därc edilib. Konsey başqanı deyib ki, A4 ölçüdä, 16 sähifädä därc edilän qäzetin tirajı iki min nüsxädir vä pulsuz paylanacaq. Azär Häsrät onu da älavä edib ki, hälä yaxın vaxtlarda qäzeti satışa çıxarmaq fikirläri yoxdur. “Biz çalışacağıq ki, bu qäzet hämişä pulsuz olsun. Här halda imkanımız olduqca onu pulsuz därc edäcäyik. Bir zaman gälär, därcindä problem yaranarsa o zaman cüzi qiymätlä satışa başlaya bilärik. Hälälik än azından yaxın aylarda onun satışı olan deyil”, – deyä Konsey başqanı bildirib.

Daha bir mälumatı da qeyd edäk ki, “Yalquzaq” qäzeti Azär Häsrätin baş redaktorluğunda 2008-ci ildän fäaliyyät göstärän Yalquzaq.com İnternet saytının bazası äsasında fäaliyyät göstäräcäk.

"Yalquzaq" qäzeti

Oxunma sayı: 7868
Share