Azär Häsrät Almatıda görüşlär keçirib

Azär Häsrät

Almatı, Yalquzaq.com, 09.05.2012 – Beynälxalq Mätbuat İnstitutunun (Vyana) missiyası ilä Orta Asiyada säfärdä olan Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin sädri Azär Häsrät mayın 8-dä Qazaxıstanda daha bir neçä önämli görüş keçirib. O, ävvälcä Almatıda fäaliyyät göstärän Türk Xalqları Mädäniyyät Väqfinin başqanı Ähmäd Dağduranı ziyarät edäräk onunla görüşüb. Görüşdä türk dünyasının ortaq mäsäläläri, türk xalqları arasında birlik duyğularının inkişaf etdirilmäsi müzakirä edilib. Ähmäd Dağduran bildirib ki, Azärbaycanın türk dünyasında tutduğu önämli mövqe vä türk birliyinin qurulmasına verä biläcäyi töhfälärä çox böyük ümid bäsläyirlär. Azär Häsrät isä öz növbäsindä qeyd edib ki, Azärbaycan türkläri vä bütövlükdä Azärbaycan xalqı türk birliyinin än qatı täräfdarı olmaqla bir an öncä belä bir birliyin gerçäkläşmäsi üçün çalışmaqdadır.

Azär Häsrät eyni zamanda Türk Xalqları Mädäniyyät Väqfinin därc etdirdiyi “Türk alämi” qäzetinin redaksiyasını da ziyarät edib. Burada o, qäzetin baş redaktor müavini Äliya Qalşengelqızı ilä informasiya mübadiläsi mäsälälärini müzakirä edib.

Onu da qeyd edäk ki, Azär Häsräteyni zamanda Türk Xalqları Mädäniyyät Väqfinin başqan yardımçısıdır.

Azär Häsrät vä Ähmäd Dağduran

Azär Häsrät daha sonra baş qärargahı Almatıda olan Qazaxıstan Jurnalistlär İttifaqında qurumun İdarä Heyätinin sädri Seyitqazı Matayevlä birlikdä “Karvan” qäzetinin baş redaktoru Adil İbrayev“Novaya Gazeta – Kazaxstan”ın baş direktoru Aleksandr Krasnerlä görüşüb. Bu görüşdä äsasän Beynälxalq Mätbuat İnstitutunun fäaliyyäti haqqında bilgi verän Azär Häsrät Qazaxıstanlı jurnalistläri maraqlandıran sualları da cavablandırıb. Qärara alınıb ki, bu ölkädä BMİ milli komitäsinin qurulması üçün än qısa müddät içindä gäräkli addımlar atılsın. Sonda görüş iştirakçıları xatirä şäkli çäkdirib.

Adil İbrayev, Aleksandr Krasner, Azär Häsrät vä Seyitqazı Matayev

Oxunma sayı: 4251
Share