CASCFEN idarä heyätini qurdu, MŞ-yä üzvlük qärarı qäbul etdi

CASCFEN

Bakı, CASCFEN, 03.09.2012 – Bu yaxınlarda dövlät qeydiyyatına alınmış Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) ötän şänbä günü özünün ümumi yığıncağını keçirib. Yığıncaqda bir sıra mäsälälärlä yanaşı qurumun idarä heyätinin täşkili mäsäläsinä dä baxılıb. Täşkilatın sädri Azär Häsrätin mediaya verdiyi açıqlamaya görä CASCFEN idarä heyätinin tärkibi 7 näfärdän ibarät olmaqla täşkil edilib. Bunlar qurumun rähbäri Azär Häsrätlä bärabär müstäqil jurnalist Rey Kärimoğlu, “Yeni Azärbaycan” qäzetinin şöbä redaktoru Nadir Azäri, “Space” TV-nin redaktoru Nüşabä Hüseynli, müstäqil jurnalist Lalä Musaqızı, “Yeni Müsavat” qäzetinin müxbiri Elşad Paşasoy vä “Ekspress” qäzetinin redaktoru Qalib İbrahimoğludur.

Toplantıda hämçinin qurum sädrinin müavinlärinin täyin edilmäsi müzakirä olunub. Ümumi qärarla qurumun täsisçiläri olan Nadir Azäri vä Rey Kärimoğlu CASCFEN sädrinin müavinläri täyin edilib.

Toplantı iştirakçıları yeni yaranan qurumun mäclisinin vä näzarät-täftiş komissiyasının täşkili ilä bağlı da fikir mübadiläsi aparıb. Qärara gälinib ki, bu ilin sonunadäk yeni üzvlärin dä cälb edilmäsi ilä än azı 28 näfärlik CASCFEN mäclisi täşkil edilsin. Eyni zamanda o da vurğulanıb ki, mäclis täşkil edilärkän gender bärabärliyi prinsipi dä gözlänilsin. Näzarät-täftiş komissiyasının işinin täşkili mäsäläsinin mäclisin ilk toplantısında häll edilmäsi qärarlaşdırılıb.

Toplantıda eyni zamanda qurumun göräcäyi işlär haqqında fikir mübadiläsi aparılıb. Azär Häsrät qeyd edib ki, artıq bir neçä beynälxalq täşkilatla işbirliyi haqqında danışıqlara başlanılıb. O, hämçinin bildirib ki, täşkilatın özälliklä dä Orta Asiya fäaliyyätlärinin daha da genişländirilmäsi üçün planlar üzärindä iş gedir.

Toplantının sonunda qärara alınıb ki, qurumun rähbärliyindä tämsil olunan şäxslär ölkänin aparıcı media qurumlarının rähbärläri ilä görüşlärä başlasın. Daha bir qärar isä CASCFEN-in Azärbaycan Mätbuat Şurasına üzvlük üçün müraciät etmäsi ilä bağlı olub.

CASCFEN İdarä Heyäti

Oxunma sayı: 4996
Share