“Elnur Astanbäyli kimdir ki…” – İTTİHAM

Gündälik teleqraf

Azär Häsrät: “Sürü” anlayışının yalnız qoyuna aid olduğunu demämişäm, görünür, Elnur Astanbäyli ona yaxın olduğu üçün bu sözü qoyuna şamil edib”

“İstär onu, istärsä dä «yarımçıq jurnalist» Natiq Cavadlını suya susuz aparıb, susuz gätiräräm”

Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) sädri Azär Häsrät «Azadlıq» qäzetinin köşä yazarı Elnur Astanbäylinin onun baräsindä säsländirdiyi fikirlärä särt münasibät bildirib.

«Teleqraf.com» saytına açıqlamasında Azär Häsrät Elnur Astanbäylini yazılarında tähqirä yol vermäkdä, onun fikirlärini därc etmiş «Bizim Yol»un ämäkdaşı Natiq Cavadlını isä «yarımçıq jurnalist» olmaqda ittiham edib.

Qeyd edäk ki, köşä yazarı Elnur Astanbäyli ötän häftä Bakıda keçirilän “Neft, qaz vä media” konfransını särt tänqid edib. O, Beynälxalq Mätbuat İnstitutunun icraçı direktoru Alison Betel Makkenzi vä digärlärin «sürü», qarşı täräf isä köşä yazarını «säviyyäsiz» adlandırıb.

«Bizim Yol» qäzetinin yazdığına görä, icraçı direktorun müsahibäsinin tärcümäçisi Azär Häsrät olub.

Elnur Astanbäyli bildirib ki, Beynälxalq Mätbuat İnstitutunun icraçı direktorunun fikirläri saxtalaşdırılıb: «Makkenzi Azär Häsrätin şikayätnamäsinä çox soyuqqanlı cavab verib, deyib ki, köşä yazarlarının üslubuna müdaxilä etmäyin täräfdarı deyil…Azär Häsrätin tälaşını başa düşüräm. Öz alämindä bir müxalif yazarı hansısa xaricinin “ağzına atmaqla” da äslindä hakimiyyätin xoşuna gälmäk mäqsädi güdür. Män ona Azär Häsrät yox, Azär Deputatlığa Häsrät deyärdim. Daha dähşätlisi isä odur ki, bütün günü türkçülükdän, ortaq vä qädim türkcädän däm vuran bu adam “sürü” sözünün türkcädäki anlamından xäbärsizdir, bunun çoxluq bildirän söz olmasından mälumatsızdır. Getsin Türkiyä ädäbiyyatını, mätbuatını oxusun, onda göräcäk qarşısına nä qädär “bir sürü insan”, “bir sürü arkadaş” ifadäläri çıxır. Daha pisi, başqalarına dil därsi keçän bu adam elä bilir, “sürü” ancaq qoyuna şamil edilän sözdür, halbuki “ceyran sürüsü” dä var».

A.Häsrät hesab edir ki, ona qarşı yazanlardan biri olan Natiq Cavadlı «yarımçıq jurnalist»dir: «Birincisi, o täşkilatın adını düz yazmayıb, «media» ilä «mätbuat» sözläri arasında färqi ayırd edä bilmir. O, ümumiyyätlä, nä yazdığını bilmir. Makenzi «Yeni Müsavat» qäzetinä müsahibäsindä Elnur Astanbäylinin fikirlärinä münasibät bildirmäyib, ona bu barädä heç sual da verilmäyib. Makenzinin «Yeni Müsavat»a müsahibäsi üçün yardımçı olmağımı mändän dostumuz Elşad Paşasoy xahiş edib vä män dä imkanlarımdan istifadä etmişäm. Elnur Astanbäylinin Beynälxalq Mätbuat İnstitutunun rähbärini vä digärlärini «sürü» adlandıraraq tähqir etmäsini män keçirilän mätbuat konfransında qaldırmışam vä xanım Makenzinin buna necä reaksiya verdiyini oradakı jurnalistlär yaxşı bilirlär. Axı Elnur Astanbäyli kimdir ki, mänim qonaqlarımı «sürü» adlandırır. «Sürü» heyvana aid anlayışdır. Män «sürü» anlayışının yalnız qoyuna aid olduğunu demämişäm. Görünür, Elnur Astanbäyli ona yaxın olduğu üçün bu sözü qoyuna şamil edib. Onlar äsl jurnalistika ilä deyil, söz oyunu ilä mäşğul olurlar. Söz oyununa qalsa, istär Elnur Astanbäylini, istärsä dä «yarımçıq jurnalist» Natiq Cavadlını suya susuz aparıb, susuz gätiräräm. Onlardan färqli olaraq 5 dil biliräm».

A.Häsrät qeyd etdi ki, yaxın günlärdä ona qarşı aparılan çirkin kampaniyaya öz yazısı ilä cavab veräcäk.

Ramil MÄMMÄDLİ

Qaynaq: Teleqraf.com

Oxunma sayı: 4211
Share