Azär Häsrät Natiq Cavadlını vä Elnur Astanbäylini

Publika.az

…”yarımçıq” adlandırdı – QALMAQAL

Bakıda täşkil olunan “Neft, qaz vä media” konfransını särt şäkildä tänqid edän köşä yazarı Elnur Astanbäyliyä Beynälxalq Mätbuat İnstitutunun icraçı direktoru Alison Betel Makkenziyä “Yeni Müsavat” qäzetindä särt cavab verib. Bu däfä isä müsahibä zamanı Makkenziyä tärcümäçilik edän Azär Häsrät Elnur Astanbäylinin tänqidinä tuş gälib. Bizimyol.info saytında tanınmış köşä yazarının Azär Häsrät haqqında säsländirdiyi särt fikirlär yer alıb: “O öz alämindä bir müxalif yazarı hansısa xaricinin “ağzına atmaqla” da äslindä hakimiyyätin xoşuna gälmäk mäqsädi güdür. Bütün bunlarda än böyük hädäfi dä deputat mandatıdır. Odur ki, män ona Azär Häsrät yox, Azär Deputatlığa Häsrät deyärdim. Daha dähşätlisi isä bütün günü türkçülükdän, ortaq vä qädim türkcädän däm vuran bu adam “sürü” sözünün türkcädäki anlamından xäbärsizdir, bunun çoxluq bildirän söz olmasından mälumatsızdır. Getsin, Türkiyä ädäbiyyatını, mätbuatını oxusun, onda göräcäk qarşısına nä qädär “bir sürü insan”, “bir sürü arkadaş” ifadäläri çıxır”.

Elnur Astanbäylinin fikirlärinä münasibät bildirän Azär Häsrät Elnur Astanbäylini vä ondan açıqlama alan jurnalist Natiq Cavadlını “yarımçıq” adlandırıb: “Ävvälcä onu deyim ki, Elnur Astanbäylidän açıqlama alan Natiq Cavadlı yarımçıq jurnalistdir. İndiyäcän bütöv müsahibä götürmäyi, bütöv yazı yazmağı, açıqlama almağı bacarmayıb. Bäli, män Makkenzi müsahibä verärkän dostum Elşad Paşasoyun xahişi ilä tärcümäçilik etmişäm, amma müsahibä zamanı Elnur Astanbäyli haqqında ümumiyyätlä söhbät olmayıb. Natiq Cavadlı bunu harda oxuyub bilmiräm. Digär täräfdän mänim adımın bu mäsälädä hallanması mänim üçün aydın deyil. Män bu açıqlama ilä bağlı “Bizim Yol” qäzetinä mäktub göndärib täkzib vermälärini vä üzr istämälärini täläb edäcäm. Bu cür qeyri-peşäkarlıq olmaz. Yarımçıq jurnalist Natiq Cavadlı özü qädär yarımçıq jurnalist Elnur Astanbäylidän aldığı açıqlamada mänim adımı hallandırmaqla qeyri-peşäkar olduğunu bir daha sübut edib.”

Cälil

Qaynaq: Publika.az

Oxunma sayı: 3910
Share