“Män Elnur Astanbäylinin adını heç yerdä çäkmämişäm”

Şärq qäzeti

Azär Häsrät: “Ägär buna inanmırsa, konfransın videomaterialları var, istäsä götürüb baxa bilär”

Yadıma düşür, uşaq olanda mählä uşaqları bir-birimizi cırnatmaq üçün äcaib sözlär deyärdik

“Azadlıq” qäzetinin köşä yazarı Elnur Astanbäyli ilä CASCFEN sädri Azär Häsrät arasında konflikt yaşanıb. E.Astanbäyli bildirib ki, “Neft, qaz vä media” ilä bağlı konfransda, onun Beynälxalq Mätbuat İnstitutunun icraçı direktoru “Alison Betel Makkenzinin bizä tärbiyä vä säviyyä därsi keçmäsi ümumiyyätlä absurd bir mäsälädir” deyäräk bu yığıncağı tähqir etmäsi ziddiyyätin yaranmasına säbäb olub. Yazar qeyd edib ki, konfransla bağlı tänqidlärini A.Häsrät xanım Makkenziyä tärcümä edib.

E.Astanbäyli iddia edir ki, A.Häsrät onun tänqidlärini tärcümä edäräk, Azärbaycanlı jurnalisti äcnäbi bir şäxsin ayağına vermäklä hakimiyyätin xoşuna gälmäk mäqsädi güdür: “Yäni ki, än böyük hädäfi dä deputat mandatıdır. Odur ki, män ona “Azär Häsrät yox, Azär Deputatlığa Häsrät” deyärdim. Daha dähşätlisi isä odur ki, bütün günü türkçülükdän, ortaq vä qädim türkcädän däm vuran bu adam “sürü” sözünün türkcädäki anlamından xäbärsizdir vä bunun çoxluq bildirän söz olmasından mälumatsızdır. Getsin Türkiyä ädäbiyyatını, mätbuatını oxusun, onda “bir sürü insan”, “bir sürü arkadaş” ifadäläri ilä rastlaşacaq”.

Yaranmış qalmaqala münasibät açıqlayan A.Häsrät qäzetçini yarımçıq adam adlandırdı: “Bu cür adamalar burunlarından uzağı görmürlär. E.Astanbäylinin mäsäläyä bu cür reaksiya vermäsini düzgün hesab etmiräm. Çünki män onun adını heç bir yerdä çäkmämişäm. Ägär buna inanmırsa, konfransın videomaterialları var. İstäsä götürüb baxa bilär. Digär täräfdän isä onun bu yazını harada yazmasını da demämişäm. Sadäcä olaraq öz çıxışımda qeyd etmişäm ki, bir Azärbaycanlının bizim qonaqlarımızı “sürü” adlandırmasına görä hamınızdan üzr diläyiräm. Mänim dediklärim bundan ibarät olub vä täbii ki, qonaqlarımızdan da xahiş etmişäm ki, bu mäsäläyä münasibät bildirsinlär”.

A.Häsrät onu da vurğulayıb ki, bu yazarın yaydığı mälumatlara haqq qazandıracaq heç bir dälili yoxdur. “Sadäcä bu adam özü-özünä xof yaradır. Bu da ondan qaynaqlanır ki, belä adamlar çox dayaz, dar düşüncäyä malik vä jurnalistikada öz yerlärini tapa bilmäyän adamlardır. Bu baxımdan zänn ediräm ki, onlar qabağı görä bilmirlär”.

A.Häsrät köşä yazarının onun üçün seçdiyi “Azär Deputatlığa Häsrät” täxällüsü ilä bağlı heç bir fikir söylämäk istämädiyini bildirdi: “Bu çox absurd vä ziyalı insan säviyyäsinä sığmayan bir häräkätdir. Bu mänä uşaq vaxtlarımı xatırladır. Yadıma düşür, uşaq olanda mählä uşaqları bir-birimizi cırnatmaq üçün äcaib sözlär deyärdik. Bu mäsälä dä o säviyyädä olduğu üçün buna münasibät bildirmäk istämiräm”.

Ayyät

Qaynaq: Şärq qäzeti

Oxunma sayı: 4336
Share