CASCFEN-in yeni üzvläri vä gänclär üçün layihä – Fotolar

Bakı, CASCFEN, 05.11.2012 – Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) İdarä Heyätinin noyabrın 3-dä keçirilän toplantısında täşkilatlanma istiqamätindä bir sıra mühüm qärarlar qäbul edilib. Toplantıda ötän bir ay ärzindä görülän işlär haqqında danışan CASCFEN sädri Azär Häsrätbildirib ki, Mätbuat Şurasına üzvlük üçün müraciät täqdim edilib, beynälxalq vä yerli media tämsilçiläri ilä beş ayrı görüş keçirilib, Gürcüstanda qapadılan PİK TV-nin kollektivi ilä hämräylik bäyanatı hämin ölkänin mätbuatında därc edilib, qurumun saytı ingilis dilindä yenidän qurulub. Sädr onu da älavä edib ki, görüşlärdä İdarä Heyätinin üzvlärinin bir qismi dä iştirak edib.

Soldan: Qalib İbrahimoğlu, Rey Kärimoğlu, Azär Häsrät, Nüşabä Hüseynli vä Lalä Musaqızı

Daha sonra täşkilati mäsäläläri müzakirä edän İdarä Heyäti daxil olan ärizäläri täk-täk näzärdän keçiräräk aşağıdakı 16 näfäri CASCFEN üzvlüyünä qäbul edib:

1. Dr. Ramiz Äskär
2. Qafar Çaxmaqlı, Müstäqil Araşdırmaçı Jurnalistlär Liqasının sädri
3. Ağası Hun, müstäqil jurnalist
4. Ramiz Mäşädihäsänli, Qırğızıstanda çıxan “Türkel” qäzetinin baş redaktoru
5. Äkbär Qoşalı, Dünya Gänc Türk Yazarlar Birliyinin başqanı, şair
6. İntiqam Soltan, Bakı Uşaq Teatrının direktoru
7. Säbuhi Rähimli, “Qoroskop” qäzetinin baş redaktoru
8. Seyran Cäfärli, karikaturaçı rässam
9. Seymur Verdizadä, Jurnalist Araşdırmaları Märkäzinin sädri
10. Äfsanä Äläsgärli, “Xalq qäzeti”nin ämäkdaşı
11. Arzu Soltan, müstäqil jurnalist
12. Siyab Soltanoğlu, publisist
13. Namiq Hacıheydärli, şair
14. Cahan Äli, müstäqil jurnalist
15. Qürbät Heybätoğlu
16. Vurğun Älioğlu

Toplantıda İdarä Heyätinin tärkibinin genişländirilmäsi zäruräti dä müzakirä edilib vä qärara alınıb ki, bu il dekabrın 23-nä näzärdä tutulan CASCFEN Mäclisinin ilk toplantısına qädär bu yöndä hazırlıqlar başa çatdırılsın.

İdarä Heyäti CASCFEN-in iki beynälxalq täşkilata – Beynälxalq Söz Azadlığı Mübadiläsi (IFEX) vä Etik Jurnalistika Şäbäkäsinä (EJN), hämçinin Azärbaycan Milli QHT Forumuna üzv olması üçün dä qärar verib.

Başqa mäsälälärin dä müzakirä edildiyi toplantıda qurumun gänc jurnalistlär vä QHT fäalları üçün yeni proqramı razılaşdırılıb vä noyabrın 15-däk bu yöndä elanların verilmäsi qärarlaşdırılıb.

İdarä Heyätinin toplantısında Azär Häsrät, Rey Kärimoğlu, Nüşabä Hüseynli, Lalä MusaqızıQalib İbrahimoğlu iştirak edib. Nadir AzäriElşad Paşasoyisä üzrlü säbäbdän toplantıya qatıla bilmäyiblär.

Soldan: Nüşabä Hüseynli vä Lalä Musaqızı

Soldan: Qalib İbrahimoğlu, Rey Kärimoğlu, Azär Häsrät vä Nüşabä Hüseynli

CASCFEN Mätbuat Xidmäti

Oxunma sayı: 1897
Share