CASCFEN Milli QHT Forumuna üzv oldu

Bakı, CASCFEN, 17.11.2012 – Azärbaycan Milli QHT Forumu (MQF) İdarä Heyätinin (İH) noyabrın 16-da keçirilän növbäti toplantısında bir sıra täşkilatlarla yanaşı Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) dä üzvlüklä bağlı müraciätinä baxılıb.

CASCFEN-dän verilän xäbärä görä, MQF rähbärliyi qurumun müraciätini müsbät däyärländiräräk onu üzvlüyä qäbul edib.

Milli QHT Forumu

İH toplantısında CASCFEN-in müraciätini täqdim edän MQF prezidenti Rauf Zeyni bildirib ki, bu qurum Azärbaycan QHT sektorunda özünämäxsus yeri olmaqla inteqrasiya proseslärindä yaxından iştirak etmäkdä maraqlıdır: “Ona görä dä onun Foruma üzv olması faydalıdır”.

Daha sonra çıxış edän MQF İH üzvlärindän Aydın Kärimov, Aydın XanUmud Rähimoğlu da CASCFEN-in Foruma qoşulmasının faydalı olacağını qeyd ediblär. Sonra säsvermä keçirilib vä CASCFEN yekdilliklä MQF-yä üzv qäbul edilib.

Sonda çıxış edän CASCFEN sädri Azär Häsrät MQF İH üzvlärinä göstärdikläri etimada görä täşäkkür edib vä bildirib ki, başçılıq etdiyi täşkilat bu etimadı mütläq doğruldacaq.

Onu da älavä edäk ki, CASCFEN bir müddät öncä Azärbaycan Mätbuat Şurasına da üzv qäbul edilib.

CASCFEN Mätbuat Xidmäti

Oxunma sayı: 3303
Share

1 Comment to "CASCFEN Milli QHT Forumuna üzv oldu"