Jurnalistlär, şairlär, müällimlär şäbäkädä birläşdi – Şäkillär

Bakı, CASCFEN, 03.12.2012 – Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) İdarä Heyätinin (İH) 1 dekabr 2012-ci il tarixindä keçirilän toplantısında daha 15 näfär qurumun üzvlüyünä qäbul edilib, bir sıra mühüm qärarlar verilib.

Qurumdan verilän xäbärä görä, toplantıda görülän işlär barädä mälumat verän CASCFEN sädri Azär Häsrät bildirib ki, ötän bir ay ärzindä täşkilat bir milli, iki beynälxalq quruma üzv olub. Bunlar Azärbaycan Milli QHT Forumu, hämçinin Medianın İnkişafı Qlobal Fondu vä Etik Jurnalistika Şäbäkäsi adlı qurumlardır. Sädr onu da bildirib ki, KİV redaksiyalarında görüşlär davam etdirilib, özü Bakıda keçirilän İnternet İdaräetmäçiliyi Forumunda iştirak edib, Azärbaycanda säfärdä olan bir sıra xarici qonaqlarla ikitäräfli görüşlär baş tutub. Bunların arasında noyabrın ävvällärindä CASCFEN üzvü Äkbär Qoşalının başçılıq etdiyi Dünya Gänc Türk Yazarlar Birliyinin “Gäldik, gördük, yazdıq” layihäsi çärçiväsindä ölkämizdä säfärdä olan türk dövlät vä topluluqlarından yeni näsil yazarlarla görüşü o, xüsusi qeyd edib.

CASCFEN sädri onu da bildirib ki, İnternet İdaräetmäçiliyi Forumunda iştirak edän ATÄT-in media azadlığı üzrä tämsilçisi Dunya Miyatoviç, Avropa Şurasının insan hüquqları komissarı Nils Muijnieks, UNESCO-nun söz vä mätbuat azadlığı bölümünün direktoru Gay Berger, hämçinin ICANN, Freedom House, Index on Censorship kimi bir sıra beynälxalq qurumların tämsilçiläri ilä görüşüb.

Sädr öz çıxışında älavä edib ki, täşkilatın elan etdiyi “Onlayn etika – Netiket” proqramı, hämçinin ümumilikdä qurumun fäaliyyäti geniş media dästäyi görüb.

Sädrin hesabatı dinlänildikdän sonra İH yeni üzvlärin qäbulu mäsäläsinä baxıb. Daha 15 näfärin ärizäläri täk-täk näzärdän keçirilib vä aşağıdakılar yekdilliklä CASCFEN üzvlüyünä qäbul edilib (älifba sırasıyla):

 1. Aqşin Dadaşoğlu – şair, “Ay işığı”, “Ulduzlar” vä “Gülüstan” ädäbi mäclislärinin (Quba-Xaçmaz) üzvü
 2. Anar Baratoğlu – “Palitra” qäzetinin müxbiri
 3. Cämaläddin Häsänoğlu – “Paritet” qäzetinin baş redaktoru
 4. Elza Äbülfätqızı – müstäqil jurnalist, Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyäti
 5. Habil Yaşar – şair, Bakı Neft Energetika Kollecinin müällimi
 6. İlkin Ağahüseynoğlu – “Palitra” qäzetinin müxbiri
 7. Kamran Mürsäloğlu – Azärbaycan Texniki Universitetinin magistri
 8. Könül Säid – şairä, “Gündälik teleqraf” qäzetinin müxbiri
 9. Näzmiyyä Salmanqızı – şairä, M.F.Axundov ad. Azärbaycan Milli Kitabxanasının ämäkdaşı
 10. Rasim Mustafaoğlu – “Space” TV-nin redaktoru
 11. Räsmiyyä Sabir – şairä, AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun elmi katibi
 12. Säbinä Äliqızı – Bakı Dövlät Universitetinin täläbäsi
 13. Şämşir Älisoy – hüquqşünas
 14. Teymur Zahidoğlu – APA xäbär agentliyinin Qarabağ bölgä müxbiri
 15. Ülkär İsmayılqızı – müstäqil jurnalist, “Qadın Liderliyi Uğrunda” İctimai Birliyinin sädri

Toplantıda hämçinin CASCFEN İH üzvlärinin sayının artırılması qärara alınıb. Bu mäsälänin qurumun dekabrın 23-dä keçirilmäsi näzärdä tutulan Mäclisindä häll edilmäsi barädä qärar verilib.

İH üzvläri ötän bir ay ärzindä jurnalistlärä qarşı törädilänlär barädä dä fikir mübadiläsi aparıblar. “Yeni Müsavat” qäzetinin müxbiri Färahim İlqaroğlu vä “Turan” agentliyinin müxbiri Etimad Budaqovun müxalifätin etiraz aksiyalarından birindä polis zorakılığına märuz qalmasından rahatsızlıq ifadä edilib. İH üzvläri Daxili İşlär Nazirliyinin än yüksäk säviyyädä bu mäsäläni diqqätdä saxlaması vä sonucda mäsälänin jurnalistläri razı salacaq şäkildä häll edilmäsini näzärä alaraq bununla bağlı ayrıca sänäd qäbul etmäyib.

İH hämçinin qärara alıb ki, kütlävi aksiyalar zamanı jurnalistlärin fäaliyyät azadlığının tämin edilmäsi ilä bağlı müşahidälärä başlanılsın.

CASCFEN İH-nin toplantısında sädr Azär Häsrätlä bärabär sädr müavinläri Rey KärimoğluNadir Azäri, hämçinin İH üzvläri Nüşabä Hüseynli, Qalib İbrahimoğluElşad Paşasoy iştirak edib. İH üzvü Lalä Musaqızıüzrlü säbäbdän toplantıya qatılmayıb.

Toplantıdan görüntü

Toplantıdan görüntü

CASCFEN Mätbuat Xidmäti

Oxunma sayı: 1675
Share