Söz Azadlığı Şäbäkäsindän QafqazInfo.az-a ziyarät – Şäkillär

Bakı, CASCFEN, 13.12.2012 – Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) sädri Azär Häsrät vä sädr müavini Rey Kärimoğlu QafqazInfo.az İnternet saytının redaksiyasını ziyarät edib. Burada onlar kollektivlä tanış olub, qurumun baş redaktoru Elbrus Ärudla görüşüblär.

CASCFEN-dän verilän xäbärä görä, qurum rähbärläri son zamanlar Azärbaycanda vüsät almaqda olan onlayn medianın durumu ilä bağlı fikir mübadiläsi aparıblar. CASCFEN sädri Azär Häsrät bildirib ki, “artıq bütün dünyada änänävi medianın yerini onlayn media almaqdadır vä sevindirici haldır ki, Azärbaycan da bu prosesdän geri qalmır”. Daha sonra o, qeyd edib ki, Azärbaycan dövlätinin änänävi mediaya dästäk vermäsi özlüyündä müsbät hal olsa da artıq onlayn mediaya da yardımların edilmäsinin zamanı çatmışdır: “Biz düşünürük ki, KİV-ä Dövlät Dästäyi Fonduna ayrılan väsaitin häcmi artırılaraq onlayn mediaya dövlät yardımının edilmäsi ümumilikdä Azärbaycanın faydasına olardı. Ümid etmäk istärdik ki, onlayn medianın artan rolu näzärä alınaraq bu yöndä addımlar atılacaq”.

QafqazInfo.az-ın baş redaktoru Elbrus Ärudsa öz növbäsindä bildirib ki, xäbär yarışmasında hazırkı şärtlär altında çalışmaq elä dä asan deyil. “Bununla belä kollektivimizin çevikliyi, özälliklä dä gänclärdän ibarät olması bizim bu yarışmada heç dä geri qalmadığımızı, äksinä, bir çox hallarda daha öndä olmağımızı tämin edir. Här halda bu gün Azärbaycanın än öndä gedän onlayn media qurumları sırasında olmağımız bunu bariz şäkildä göstärir”, – deyä o, bildirib.

Azär Häsrät, Elbrus Ärud vä Rey Kärimoğlu

Azär Häsrät, Elbrus Ärud vä Rey Kärimoğlu

CASCFEN-in sädr müavini Rey Kärimoğlu da öz növbäsindä QafqazInfo.az İnternet qäzetinin rolunu vä yerini qeyd edäräk deyib ki, belä resursların bolluğu Azärbaycan dövlätçiliyi üçün çox önämli amildir.

Görüşün sonunda CASCFEN tämsilçiläri QafqazInfo.az ämäkdaşlarını qurumla ämäkdaşlığa dävät ediblär.

CASCFEN Mätbuat Xidmäti. Fotolar QafqazInfo.az-a aiddir

Azär Häsrät vä Elbrus Ärud

Azär Häsrät vä Elbrus Ärud

Elbrus Ärud vä Rey Kärimoğlu

Elbrus Ärud vä Rey Kärimoğlu

Oxunma sayı: 3350
Share

1 Comment to "Söz Azadlığı Şäbäkäsindän QafqazInfo.az-a ziyarät – Şäkillär"