CASCFEN-dän 10 illik yubiley vä mädäniyyätä dästäk qärarları

Bakı, CASCFEN, 14.01.2013 – Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) 13 yanvar 2013-cü il tarixindä keçirilän İdarä Heyätinin toplantısında mühüm qärarlar qäbul edib.

Qurumdan verilän xäbärä görä, täşkilat yanvarın 12-dä Bakıda “Äsgär ölümünä son!” şüarı altında keçirilän aksiyada jurnalistlärä qarşı polislärin davranışlarını da müzakirä edib. Mäsälä ilä bağlı hadisä yerindä müşahidä aparan CASCFEN sädrinin müavinläri Nadir AzäriRey Kärimoğlunun mälumatı dinlänilib. Qeyd edilib ki, hüquq-mühafizä orqanlarının ämäkdaşları bu tädbir zamanı media tämsilçilärinä qarşı här hansı qanun pozuntusuna yol vermäyib, äksinä, jurnalistlärä qarşı daha näzakätli davranışları ilä seçiliblär. İH üzvläri bu halı müsbät däyärländiräräk polisin gäläcäkdä dä belä davranmasını arzu etdiklärini deyiblär.

Toplantıdan görüntü

Toplantıdan görüntü

Toplantıda müzakirä edilän mäsälälär sırasında CASCFEN-in 10 illik yubileyinin keçirilmäsi, “Onlayn etika – Netiket” layihäsinin icrası, hämçinin “Mädäniyyätä vä incäsänätä dästäk” kampaniyasının täşkil edilmäsi dä olub.

CASCFEN İH qurumun bu il martın 20-nä täsadüf edän 10 illik yubileyinä hazırlıq üzrä täşkilat komitäsi formalaşdırıb. Komitäyä Azär Häsrät, Nadir Azäri, CASCFEN Mäclisinin sädri Aqil Camal vä katibi Äfsanä Äläsgärli, hämçinin Näzarät-Täftiş Komissiyasının sädri Sevda Äsgär daxil olub.

İH daha öncä täxirä salınmış “Onlayn etika – Netiket” layihäsinin icrasına mart ayında başlamaq qärarına gälib.

“Mädäniyyätä vä incäsänätä dästäk” kampaniyasına gälincä, CASCFEN-dän bildiriblär ki, bundan äsas mäqsäd ölkädä bu sahänin populyarlığının qorunub saxlanması üçün ictimai räyä täsir etmäkdir. Qurumdan onu da älavä ediblär ki, Bakı Uşaq Teatrı ilä birlikdä artıq bu yöndä ilk addımlar atılmaqdadır.

İH häm dä quruma yeni üzvlärin qäbulunu gerçäkläşdirib. “Turan” İnformasiya Agentliyinin reaktoru İlham Şaban, “Olaylar” qäzeti baş redaktorunun müavini Elman Cäfärli, “Alyans” İctimai Birliyinin sädri Mänsurä Räsulzadä, “S Group” Reklam vä Dizayn Märkäzi İnformasiya Xidmätinin rähbäri Aslan Älişahoğlu, müstäqil jurnalist, Azärbaycan Kukla Teatrının baş inzibatçısı Säidä Haqverdi CASCFEN üzvlüyünä qäbul ediliblär.

Toplantıya CASCFEN sädri Azär Häsrät, sädr müavinläri Rey KärimoğluNadir Azäri, İH üzvläri Elşad Paşasoy, Lalä Musaqızı, Nüşabä Hüseynli, Sähär Ähmäd, Qalib İbrahimoğlu qatılıb. CASCFEN Mäclisinin sädri Aqil Camal, katibi Äfsanä Äläsgärli, hämçinin NTK sädri Sevda Äsgär vä üzvü Habil Yaşar toplantıda müşahidäçi qismindä iştirak edib.

Toplantıdan görüntü

Toplantıdan görüntü

Toplantıdan çäkilmiş şäkillär: facebook.com/cascfen/photos_stream

CASCFEN Mätbuat Xidmäti

Oxunma sayı: 1487
Share