Saytlara hücumlar informasiya tählükäsizliyini tähdid edir

Azär Häsrät

Azär Häsrät

Bakı, CASCFEN, 15.01.2013 – Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) son zamanlar Azärbaycanda fäaliyyät göstärän populyar xäbär saytlarına qarşı artan hücumlarla bağlı bäyanat yayıb.

Qurumun rähbäri Azär Häsrätin mediaya verdiyi açıqlamada qeyd edilir ki, son bir neçä ay ärzindä xüsusän dä än populyar xäbär saytlarına qarşı artan kiber hücumlar Azärbaycanda bu sahäyä mäsul olan dövlät strukturlarının häräkätä keçmäsini zäruri edir. “Bizdä olan mälumata görä qafqazinfo.az, musavat.com, azadliq.az, publika.az, modern.az, gunxeber.com, lent.az, kulis.az, apa.az vä yeni fäaliyyätä başlamış minval.az kimi ölkä ictimaiyyätinin äsas xäbär vasitäsi olan internet resurslarına intensiv kiber hücumlar edilir. Bu isä hämin resursların normal fäaliyyätini ciddi şäkildä ängällämäklä vätändaşların informasiya äldä etmäsinä, hämçinin azad şäkildä özünü ifadäsinä maneä törädir. Hälälik hämin hücumların kim täräfindän vä nä mäqsädlä törädilmäsi bälli olmasa da düşünürük ki, bunu Azärbaycan xalqına vä dövlätinä düşmän qüvvälär edir. Ona görä dä müvafiq dövlät qurumları därhal häräkätä keçib bu resursların tählükäsizliyinin tämin edilmäsindä öz sözünü demälidir”, – deyä Azär Häsrät bildirib.

Şäbäkä rähbäri onu da älavä edib ki, saytlara qarşı täşkil edilän hücumlar Azärbaycanın informasiya tählükäsizliyinä ciddi tähdiddir: “Biz näzärä almalıyıq ki, torpaqlarımız hälä dä Ermänistanın işğalı altındadır. Ölkämiz İran, Rusiya kimi qonşu ölkälärin zaman-zaman boy verän tähdidlärinä tuş gälir. Belä bir märhälädä informasiya blokadısının baş vermäsi Azärbaycanın täklänmäsinä gätirib çıxara bilär. Ona görä dä dövlät mäsäläni ciddi şäkildä araşdırmaq üçün gecikmädän häräkätä keçmälidir.”

Azär Häsrät onu da qeyd edib ki, başçılıq etdiyi täşkilatın müşahidäläri eyni dövrdä İrana vä Rusiyaya bağlı olan vä ya räğbäti ilä seçilän internet resurslarına qarşı hücumların olmadığını göstärib.

CASCFEN Mätbuat Xidmäti

Oxunma sayı: 4627
Share