Gälin, bir az da güläk…

Olaylar

Olaylar

Qaraqalpaq ayrılıb müstäqil olsa…

Bir Millät, Yeddi Dövlät Konseyinin baronu Azär Häsrät Özbäkistana säfär edir. Tarixçi, dilçi, politoloq vä sosioloqların iştirakı ilä keçirilän toplantıdan sonra mätbuat konfransı düzänlänir. Azärbaycandan gälän qonaqlara suallar ünvanlanır. Özbäkistan mätbuatının “natiqcavadlısı” olan bir demoqoq jurnalist täxribatçı sual verir:

– Sayın başqan, Qaraqalpaq Muxtar Respublikası Özbäkistandan ayrılıb müstäqil olsa, nä baş verär?

Sağda, solda Özbäkistan xüsusi xidmät orqanlarının ämäkdaşlarını görän Azär Häsrät suala diplomatik tärzdä cavab verir:

– Qaraqalpaq Muxtar Respublikası Özbäkistandan ayrılıb müstäqil olsa… o zaman bizim täşkilatın adı däyişib Bir Millät, Säkkiz Dövlät Konseyi olacaq.

Jurnalistlärin iş planı

Bir Millät, Yeddi Dövlät Konseyinin genel baş buğu Azär Häsrätin yazı cädväli.

Başqan gälän ay 4 yazı yazmağı planlaşdırır.

Şair Äkbär Qoşalı ilä bağlı “Bir Äkbär var-Qoşalı”, jurnalist, QHT sädri Aqil Camalla bağlı “Bir Camal var-Aqil”, jurnalist Nadir Azäri ilä bağlı “Bir Azäri var-Nadir, şair Zahir Äzämät barädä “Bir Äzämät var-Zahir” yazılarını işläyäcäk.

Qaynaq: Olaylar

Oxunma sayı: 5091
Share