Azärbaycanlı jurnalistlär Orta Asiyaya gedir

Bakı, CASCFEN, 18.04.2013 – Bu il aprelin 25-26-da Qazaxıstanın paytaxtı Astanada Prezident Nursultan Nazarbayevin qızı, deputat Däriğä Nazarbayevanın başçılıq etdiyi Avrasiya Media Forumunun 11-ci toplantısı keçiriläcäk. Dünyanın bir çox ölkälärindän siyasät, biznes vä media adamlarının qatılacağı toplantıya Azärbaycandan Beynälxalq Avrasiya Mätbuat Fondunun sädri Umud Rähimoğlu ilä Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) sädri Azär Häsrät dä dävät edilib.

Umud Rähimoğlu vä Azär Häsrät

Umud Rähimoğlu vä Azär Häsrät

Azär Häsrätin mediaya verdiyi bilgiyä görä, onlar däväti qäbul edäräk ayın 24-dä Qazaxıstana yola düşäcäklär. Toplantıda iştirakla bärabär müxtälif şäxslärlä görüşlärin näzärdä tutulduğu säfär çärçiväsindä D.Nazarbayeva ilä ayrıca müzakirälärin aparılması da planlaşdırılır.

CASCFEN sädri bildirib ki, onlar Forumun işindä iştirak etdikdän sonra Almatı şähärinä gäläräk burada Beynälxalq Mätbuat İnstitutu (BMİ) Qazaxıstan Milli Komitäsinin täsis yığıncağına qatılacaqlar. Bundan sonra isä qonşu Qırğızıstana säfär edäräk orada BMİ Qırğızıstan Milli Komitäsinin quruculuq işlärinin durumu ilä tanış olacaqlarını deyän Azär Häsrät qeyd edib ki, U.Rähimoğlu därhal Azärbaycana qayıdacaq, o isä säfär proqramını mayın 8-däk davam etdiräcäk.

CASCFEN sädri Azär Häsrätin säfär proqramında qurumun Orta Asiya baş tämsilçiliyinin işi ilä maraqlanmaq, hämçinin här iki ölkädä ayrı-ayrı jurnalist qurumlarının rähbärläri vä ictimai-siyasi fäallarla görüşlär näzärdä tutulub.

CASCFEN Mätbuat Xidmäti

Oxunma sayı: 2360
Share