Qurultay ertäländi, yeni üzvlär qäbul edildi – Video

Bakı, CASCFEN, 25.06.2013 – İyunun 23-dä Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi İdarä Heyätinin növbäti toplantısı keçirilib. Toplantıda qurumun bu ilin sentyabrına näzärdä tutulan qurultayının iki ay ertälänäräk noyabr ayında keçirilmäsi haqqında qärar qäbul edilib.

Täşkilatdan verilän xäbärä görä, quruma yeni üzvlärin qäbulu da müzakirä olunub. Bir sıra ictimai fäallar vä yazarlar CASCFEN-in üzvläri sırasına qäbul edilib:
Aynur Cavidqızı, tälimçi-metodist;
Durna Qurbanqızı, pedaqoq;
Änvär Älioğlu, gänc fäal;
Fäxriyyä Yaşarqızı, kitabxanaçı;
Gülnarä Salmanqızı, gänc fäal
Mahir Mehdi, Lent.az xäbär portalının redaktoru;
Mätanät Äliqızı, pedaqoq;
Mäzahir Aşırov, Demokratik Jurnalistlär Liqasının şöbä müdiri;
Oqtay Äliyev, Azärbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, “Ärgünäş” mätbääsinin direktoru
Zabil Müqabiloğlu, Günxeber.com saytının baş redaktoru;

İdarä Heyätinin üzvläri quruma üzvlüklä bağlı qaydalara däyişiklik etmäk haqqında fikirlär dä säsländirib. Täşkilatın sädr müavinläri Nadir Azäri vä Rey Kärimoğlu, hämçinin İdarä Heyätinin üzvü Elşad Paşasoy täklif edib ki, quruma üzvlük bir qädär müräkkäbläşdirilsin. Täklifä görä, bundan sonra üzvlük üçün müraciät edänlär häm dä onları tövsiyä vä täklif edänlärin imzasını almalıdır. Bu täklif İdarä Heyäti üzvläri täräfindän dästäklänib vä ärizä formasının növbäti toplantıda täsdiqlänmäsi qärara alınıb.

Toplantıdan görüntülär

Toplantıdan görüntülär

Daha sonra CASCFEN-in ifadä azadlığı mädäniyyäti üzrä layihäsinin icra durumu haqqında Rey Kärimoğlu mälumat verib. Mälumat dinlänildikdän sonra qärara alınıb ki, layihä çärçiväsindä täşkil ediläcäk seminar vä konfransın vaxtı müäyyänläşdirilsin. Beläliklä, CASCFEN iyulun 2-ci yarısında Tärtärdä, avqustun ilk günlärindä isä Yevlaxda tädbirlärini keçiräcäk. Qeyd edäk ki, layihä Azärbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lärä Dövlät Dästäyi Şurasının maliyyä yardımı ilä häyata keçirilir.

Täşkilatın sädri Azär Häsrät isä Mätbuat Şurasının bu ilin 12 iyul tarixinä täyin edilmiş qurultayı ilä bağlı mälumat verib. İdarä Heyäti Azär Häsrätin qurultayda nümayändä kimi iştirakına säs verib. O da qärara alınıb ki, Azär Häsrätin Mätbuat Şurası İdarä Heyäti üzvlüyünä namizädliyi iräli sürülsün.

Bir sıra cari mäsälälärin dä müzakirä edildiyi toplantıda Azärbaycan Jurnalistikası Günü – 22 iyulun da ayrıca qeyd edilmäsi ätrafında fikir mübadiläsi aparılıb.

Toplantıda sädr Azär Häsrätlä bärabär müavinlär Rey Kärimoğlu vä Nadir Azäri, İdarä Heyätinin üzvläri Nüşabä Hüseynli, Sähär Ähmäd, Lalä Musaqızı, Elşad Paşasoy vä Qalib İbrahimoğlu, hämçinin Näzarät Täftiş Komissiyasının sädri Sevda Äsgär iştirak edib. Professor Ramiz Äskär isä üzrlü säbäbdän toplantıya qatılmayıb.

CASCFEN Mätbuat Xidmäti

Oxunma sayı: 1138
Share