Deputatların Google axtarış reytinqi

Azär Häsrät

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Bilmiräm, bu yazını yazmaqla yaxşımı ediräm, ya pis. Ancaq düşünüräm ki, här halda qeyri-räsmi dä olsa Milli Mäclis üzvlärinin fäaliyyätini däyärländirmäk baxımından faydalı ola biläcäk. Ävvälcädän demäk istärdim ki, bu araşdırmamda kimsäyä xüsusi yanaşmam yoxdur. Adları täk-täk burada qeyd edildiyi şäkildä dırnaq arasında Google-com-da yazıb qarşıma çıxan räqämi qeydä almışam. Bäzi deputatların adları başqa eyni adlı adamın adıyla üst-üstä düşdüyü üçün onun qarşısına bir “deputat” sözü yazmağa da mäcbur olmuşam. Misal üçün, deputat İlham Äliyevin adını yazanda Prezident İlham Äliyevlä bağlı çox nähäng bir räqäm ortaya çıxır: 4 190 000 (06 sentyabr 2013 üçün). Täbii ki, heç bir deputatın bu qädär böyük göstäricisi yoxdur. Başqa bir neçä näfärlä bağlı da belä hallar olub.

Burada vurğulamaq istädiyim bir zärurät dä var: bu räqämlärin hamısı 6 sentyabr 2013-cü il tarixi üçün keçärlidir. Yäni hazırda bu yazını oxuyanlar eyni adlarla axtarış aparsalar qarşılarına nisbätän färqli räqämlär çıxacaq vä bu heç dä o demäk deyil ki, mänim täqdim etdiyim räqämlär yanlışdır.

Başqa bir mäqam isä ondan ibarätdir ki, bäzi deputatlar internetdän fäal istifadä etmäsälär dä onlar haqqında ortaya çıxan räqäm yetärincä yüksäkdir. Bu isä hämin deputatların fäallığının gerçäk göstäricisi sayıla bilär. Örnäk üçün, Sabir Rüstämxanlının yeni texnologiyalardan geniş istifadä etmädiyini şäxsän biliräm. Ancaq onunla bağlı räqäm Sabir bäyin 10-cu yeri tutmasına säbäb olub. Eyni sözläri bir sıra başqa deputatlar haqqında da demäk olar. Ancaq ayrıntılara varmadan sadäcä räqämläri oxucuların öhdäsinä buraxmaq istärdik. Qeyd edäk ki, deputatın adının önündäki räqäm onun adının Google.com axtarış sistemindä qeyd olunan tarixdä neçä däfä çäkilmäsini göstärir. Örnäk üçün, ilk yeri tutan Qänirä Paşayevanın adının önündäki räqäm o demäkdir ki, bu deputatın adı 683 min ayrı resursda keçir. Axtarış yalnız deputatların adlarının Azärbaycan dili seçänäyi üzrä aparılıb.

Siyahımızda 122 deputatın adı var. 2 deputat yeri boş olduğu üçün, 1 deputat – ölkänin 1-ci xanımı Mehriban Äliyeva isä bu statusuna görä siyahıya älavä edilmäyib. Beläliklä, räqämlärä baxaq:

 1. 683000 Qänirä Paşayeva
 2. 483000 Rövnäq Abdullayev
 3. 469000 Fazil Mustafa
 4. 464000 Zahid Oruc
 5. 455000 Siyavuş Novruzov
 6. 440000 Zeynäb Xanlarova
 7. 438000 Äli Ähmädov
 8. 429000 İqbal Ağazadä
 9. 389000 Mübariz Qurbanlı
 10. 345000 Sabir Rüstämxanlı
 11. 339000 Aydın Mirzäzadä
 12. 319000 Sämäd Seyidov
 13. 294000 Bahar Muradova
 14. 286000 Qüdrät Häsänquliyev
 15. 249000 Azay Quliyev
 16. 243000 Oqtay Äsädov
 17. 234000 Fäzail Ağamalı
 18. 224000 Ziyafät Äsgärov
 19. 160000 Asim Mollazadä
 20. 140000 Vasif Talıbov
 21. 133000 Ceyhun Osmanlı
 22. 119000 Nizami Cäfärov
 23. 118000 Hadı Räcäbli
 24. 115000 Çingiz Qänizadä
 25. 114000 Fuad Muradov
 26. 106000 İlyas İsmayılov
 27. 101000 Äli Hüseynli
 28. 91100 Räbiyyät Aslanova
 29. 89800 Abel Mähärrämov
 30. 89700 Elxan Süleymanov
 31. 83900 Musa Quliyev
 32. 83400 Mälahät İbrahimqızı
 33. 76200 Cälal Äliyev
 34. 75400 Äli Mäsimli
 35. 71600 Bäxtiyar Sadıqov
 36. 64700 Etibar Hüseynov
 37. 63600 Rasim Musabäyov
 38. 63400 Cavanşir Feyziyev
 39. 61700 Aqil Abbas
 40. 60500 Eldar İbrahimov
 41. 60100 Färäc Quliyev
 42. 58500 Azär Badamov
 43. 58100 Adil Äliyev
 44. 56600 Gövhär Baxşäliyeva
 45. 51800 Arif Äşräfov
 46. 49800 Jalä Äliyeva
 47. 48200 Vahid Ähmädov
 48. 48200 Musa Qasımlı
 49. 46600 Cavid Qurbanov
 50. 44800 Aydın Abbasov
 51. 43400 Yevda Abramov
 52. 42600 Elmira Axundova
 53. 40300 Ähliman Ämiraslanov
 54. 39500 Rafael Hüseynov
 55. 39500 İsa Häbibbäyli
 56. 39400 Valeh Äläsgärov
 57. 34300 Hüseynbala Mirälämov
 58. 34000 Ziyad Sämädzadä
 59. 33400 Arif Rähimzadä
 60. 33200 Yaqub Mahmudov
 61. 31600 Şämsäddin Hacıyev
 62. 30800 Kamilä Äliyeva
 63. 29000 Rövşän Rzayev
 64. 26700 Fättah Heydärov
 65. 26600 Tahir Rzayev
 66. 26400 Sättar Mehbalıyev
 67. 25200 Sevinc Fätäliyeva
 68. 21900 Sädaqät Väliyeva
 69. 21200 Asäf Hacıyev
 70. 21100 Ülvi Quliyev
 71. 20900 Elman Mämmädov
 72. 20700 Ayaz Orucov
 73. 19600 Cavanşir Paşazadä
 74. 19300 Bäxtiyar Äliyev
 75. 19200 Sahibä Qafarova
 76. 17700 Fäzail İbrahimli
 77. 16900 Färhad Qäribov
 78. 16900 Xanhüseyn Kazımlı
 79. 15500 Sevinc Hüseynova
 80. 15500 İmamverdi İsmayılov
 81. 14900 Rafael Cäbrayılov
 82. 14800 Rüfät Quliyev
 83. 13400 Arif Alışanov
 84. 13100 Äliağa Hüseynov
 85. 12700 Ähmäd Väliyev
 86. 12700 Aytän Mustafayeva
 87. 12300 Sahib Alıyev
 88. 12200 Elton Mämmädov
 89. 11600 Leyla Abdullayeva
 90. 11300 Hacı Salayev
 91. 10700 Novruz Aslan
 92. 9140 Mirkazım Kazımov
 93. 9100 Rauf Äliyev
 94. 8070 Muxtar Babayev
 95. 7660 Aqiyä Naxçıvanlı
 96. 7370 Mixail Zabelin
 97. 7310 İsmayıl Hacıyev
 98. 6870 Sabir Hacıyev
 99. 6700 Ağacan Abıyev
 100. 6660 Gülçöhrä Mämmädova
 101. 6130 Xanlar Fätiyev
 102. 5050 Çingiz Äsädullayev
 103. 4470 Azär Kärimli
 104. 4330 Flora Qasımova
 105. 3840 Rüstäm Xälilov
 106. 3750 Ärästun Cavadov
 107. 3710 Äsabil Qasımov
 108. 3660 İqbal Mämmädov
 109. 3660 Malik Häsänov
 110. 3500 Astan Şahverdiyev
 111. 3050 Qalib Salahzadä
 112. 2510 Rafiq Mämmädhäsänov
 113. 2440 İlham Äliyev
 114. 2190 Ağalar Väliyev
 115. 1910 Aslan Cäfärov
 116. 1880 İlham Mämmädov
 117. 1800 Mahir Aslanov
 118. 1720 Madär Musayev
 119. 1540 Eldar Quliyev
 120. 1380 Nazim Färäcov
 121. 291 Tahir Süleymanov
 122. 121 Näriman Äliyev

Biz bu räqämläri şärh etmäk istämäzdik. Sadäcä onu demäklä kifayätlänirik ki, Milli Mäclis kimi bir tribunaya sahib olanlardan bäzilärinin çox aşağı räqämlär göstärmäsi, här halda än azından onların özünü ciddi şäkildä düşündürmälidir. Yeri gälmişkän, deputat olmasam da mänim axtarış sonuclarım da pis deyil: 196 000. Müqayisä üçün yazdım bunu. Belä bir räqämlä Milli Mäclisin ilk 20-liyindä yer tuta bilärdim…

Oxunma sayı: 11623
Share

1 Comment to "Deputatların Google axtarış reytinqi"