Yaktılar “O güzel Ukrayna”yı; Kırım elden gidiyor…

Azer Hasret, azer@azerhasret.com

“Öldüğümde bana, Bir mezar kazın, Geniş çölün ortasında, O güzel Ukrayna`da.
Öyle bir yerde ki, O geniş çöller, Dnyeper de, kayalar da, Görünsün, işitilsin…”

Ukrayna halkının 19. yy büyük şairi Taras Grigoryeviç Şevçenko`nun kendi dilinde yazdığı “Vasiyet” isimli meşhur şiirinden çevirdiyim şu parça belki de o toprakların her zaman güzellikler içinde olmasına odaklanmadan kaynaklanıyor. Evet, Ukrayna güzel bir ülkedir. İnsanları da güzeldir. Özellikle genç hanımları tüm Avrupa kızları içinde çok farklı bir güzelliğe sahipler. Slav`dırlar, ama Ruslar`a benzemezler, çok medenîdirler. Barış içinde yaşamayı severler, kimseyle işleri olmaz. Artı, çoğu zaman damarlarında Türk kanı taşıdıklarından da haberleri vardır. Yani Türklerle kan kardeşidirler. Çünkü Ukrayna toprakları uzun süre Türkler`in yaşadığı topraklardı bir zamanlar…

Şimdi “o güzel Ukrayna” işgale uğradı. Hem de kardeş dedikleri Ruslar tarafından. Rus askerleri açık bir şekilde Ukrayna`nın bir parçası olan Kırım Özerk Cumhuriyetini işgal etti. Kansız oldu, ama işgal yene de. Hem de sadece bir Ukrayna toprağı değil, Türk toprağı olan Kırım işgal edildi.

Kayıtsız kalamayız! Ruslar`ın o güzel topraklardan hemen çekilmesi lazım! 21. yy-da yaşayan insanlar hâlâ nasıl böyle davranabiliyor, Allahım? Meğerse Ukrayna halkının kendi hür iradesini ifade etme hakkı yok mu?

Ukrayna`da 2013 yılının Kasım ayından başlanan ayaklanmalar sonucu devrilen cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç Rus yanlısıydı. Anlıyoruz, o düşünce Rusya kaybetti. Ama kaybetti diye Ukrayna`yı işgal mi etmesi gerekiyordu? Hele hele bir Türk toprağı olan Kırım`ı işgal etmesini nereye yazacağız?

İşgal, yıkılma yakılma. Şimdi Ukrayna`da daha çok göz önüne gelen sahnelerdir. İnsanlar öldü ölüyor. Peki dünyayı idare edenler nerede? Bir kaç ay önce Ukrayna halkını yerinden oynatan, Avrupa Birliği`ne, bilmem NATO`ya almaya gayret eden merkezler neden Rusya`ya gereken tepkiyi göstermiyorlar? Neden Ukrayna`yı kurtarmıyorlar? Konuşmalar yapıp nutuk atıyorlar, evet. Ama yaptırım, gerçek bir yardım yok ortada. Halbuki “Ukrayna Avrupa Birliği ile “Ortaklık anlaşması”nı imzalasın da, bize katılsın” diyorlardı. Karşılığında Ukrayna Avrupa`dan yardım alacakmış. İyi de, Rus yanlısı cumhurbaşkanı düşürüldü, iktidarı ele geçirmiş güçler tam olarak ABD ve Avrupa yanlısı. O zaman neden yardımlar yok ortada? İnsanlar maaşlarını alamıyor, devlet bütçesi boş, yiyecek bile bulmakta zorlanıyorlar. Bir de şu Rus işgali…

Megerse Avrupa Ukrayna`ya zor gününde yardıma koşmayacakmış. Böyle “Avrupa” olmaz olsun!

Ukrayna oyunlara alet edildi, Kırım elden gidiyor! Türkiye, diğer Türk devletleri kayıtsız kalmamalı! Eğer Ukrayna Kırım`a sahip çıkmakta zorlanıyorsa, biz sahip çıkalım!

Bir de hatırlatayım dedim: 1944`te Stalin`in Kırım`dan göçe zorladığı Türkler Sovyetler düşünce geri gelmeğe başladığında Ukrayna hükümetleri onlara hep zorluk çıkardı. Şimdi bakıyoruz, Kırım`ın Ukrayna`ya bağlı kalması için çaba harcayan tek topluluk Kırım Türkleri! Kırım Rusları hemen Ukrayna`nın sırtına bıçağı saplamışlar! Demek ki, bu da bir ders olsun Ukrayna`ya…

Qaynaq: Milliyet Blog

Milliyet Blog

Milliyet Blog

Oxunma sayı: 1162
Share