Azär Häsrät USAID-in gizli müsabiqäsini däyärländirdi

QHT rähbäri: “USAID-in 2,4 milyonluq qrant barädä elanı gizli tutması hansısa qaranlıq mäqamlardan xäbär verir”

ABŞ säfirliyi USAID-in Azärbaycanda medianın inkişafına 2,4 milyon dollar häcmindä qrant ayırması mäsäläsinä münasibät bildirib

Bakı, Könül Kamilqızı (APA), 14.07.2014 – USAID-ın (ABŞ Beynälxalq İnkişaf Agentliyi) Azärbaycanda müstäqil medianın inkişafı üçün fantastik häcmdä – 2,4 milyon ABŞ dolları mäbläğindä qrant elan etmäsi ciddi rezonans doğurub.

APA-nın mälumatına görä, bununla bağlı mätbuatda yayılan mälumatda elanın vaxtının müddätinin çox qısa – 30 iyun – 7 iyul 2014-cü il tarixinä müäyyän edildiyi, eläcä dä qrant elanının media vä ictimaiyyätä çatdırılmasında şäffaflığın tämin edilmämäsi xüsusi vurğulanır.

“Belä ki, hätta än täcrübäli QHT-lär dä bir häftäyä 2,4 milyonluq nähäng layihä üçün layihä yaza bilmäz. Bu elanı maraqlı edän başqa bir mäqam isä bu barädä heç bir media qurumuna mälumat verilmämäsidir. Başqa sözlä, ABŞ Azärbaycan mediasından xäbärsiz “Azärbaycan mediasının inkişafı üçün” qrant elan edib”, – deyä bildirilir.

Mälumatda qeyd olunur ki, USAID-in Azärbaycandakı ofisi bu elan barädä yalnız tenderdä qalib ola biläcäk Qärb yönümlü bir neçä täşkilata täxminän bir ay ävväldän mälumat verib. Şäffaflığın nümayiş etdirilmäsi baxımından isä saytlardan birinin görünmäyän yerindä ictimailäşdirilmäyän bir elan qoyub.

“Beläliklä dä, elanda şäffaflıq prinspini pozulub, elan gizlin vä xälväti şäkildä verilib. Qrant elanında qeyd edilir ki, bütün täşkilatlar bu elana ärizä ilä müraciät edä bilärlär. Amma bütün täşkilatlar deyärkän heç bir QHT vä media qrumuna bu elan barädä öncädän mälumat verilmäyib. Elanın vaxtı bitdikdän sonra yerli mediaya sızan mälumata görä onun mäqsädi vätändaşın informasiyaya çıxışına dästäk, İKT-nin genişländirilmäsi, inkişaf üçün imkanları kapitallaşdırmaqdır. Bunun isä äsas mäqsädi sosial däyişiklik, yüksäk keyfiyyätli informasiya äldä etmäk, yaymaq sahäsindä mediaya dästäk vermäk, media azadlığını täşviq etmäk, media azadlığının ifadäsi üçün imkanlar yaratmaq, hüquqi müdafiäni gücländirmäklä peşäkar standartları gücländirmäkdir. Layihänin müddäti 3 illikdir. Bu qädär pulun hansı media qurumuna verildiyi dä çox maraqlıdır”, – mälumatda deyilir.

ABŞ-ın Azärbaycandakı säfirliyindän mäsäläyä räsmi münasibät açıqlanıb. Säfirliyin mätbuat xidmätindän APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Bütün dünyada olduğu kimi Azärbaycanda da “Azärbaycan mediaya dästäk fäaliyyäti” layihäsindä USAID qrant proqramında iştirak edänlärin arasında sağlam räqabäti vä şäffaflığı dästäkläyir.

“ABŞ Beynälxalq İnkişaf Agentliyi – USAID täräfindän Azärbaycanda müstäqil medianın inkişafı üçün qrantın gizlin elan edilmäsi ilä bağlı yayılan mälumatlar tamamilä yanlışdır. Sözügedän layihä barädä mälumatı USAID öz www.grants.gov saytında yerläşdirib. Bu veb-sayt ictimaiyyät üçün açıqdır. Elan mayın 21-dän iyulun 7-däk ictimaiyyät üçün açıq olub. USAID normalda etdiyi kimi, bu däfä dä layihäyä dair qrant mälumatlarını yerli mediaya daxil olmaqla, här bir käs üçün açıq olan www.grants.gov saytında yerläşdirib.Layihä çärçiväsindä bu vaxta kimi heç bir täşkilat qrant udmayıb vä ya qazanmayıb. Heç bir täşkilata da hansısa maliyyä ayrılmayıb”, – deyä säfirlikdän bildirilib.

“Bu günlärdä xäbär tutdum ki, ABŞ Beynälxalq İnkişaf Agentliyi – USAID Azärbaycanda media sahäsinin inkişafı üçün qrant elanı veribmiş. Özü dä nä az, nä çox – düz 2,4 milyon dollarlıq! Maraqlıdır ki, USAID bu elanı ävvällär olduğu kimi geniş täbliğ etmäk gäräyi duymayıb. Halbuki illär öncäsindä bu agentlik öz qrant elanlarını gen-bol reklam edärdi”.

Bunu isä APA-ya açıqlamasında Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) sädri Azär Häsrät yaranmış väziyyäti şärh edärkän deyib.

A. Häsrätin sözlärinä görä, belä imkanlar haqqında aylar öncäsindän elanlar verilär, QHT-lärä e-poçt vä başqa vasitälärlä xäbär göndärilärdi ki, müsabiqädä iştirak edä bilsinlär: “Amma indi bu elan xäsisliklä, gizli şäkildä vä özü dä gecikmäylä açıqlanıb. İyunun 30-da därc edilmiş elanda deyilir ki, müraciät müddäti iyulun 7-däk, yäni cämi 1 häftädir. Bu 1 häftä ärzindä isä heç bir QHT 2,4 milyon dollarlıq layihä täklifini işläyib hazırlaya bilmäz. Än güclü beynälxalq QHT-lär belä bundan da az mäbläğ täläb olunan layihäläri hazırlamaq üçün aylarla vaxt särf edir. Demäk istädiyim odur ki, USAID-in belä yanaşması hansısa qaranlıq mäqamlardan xäbär verir. Görünür, burada ya korrupsiya elementläri var, ya da sadäcä USAID-in özünä bälli olan vä öncädän müäyyän edilmiş täşkilatlar üçün imkanlar yaradılır. Bütün bunları ona görä deyiräm ki, bir QHT rähbäri olaraq, üstälik dä jurnalist täşkilatının sädri kimi män dä bu qrant imkanından yararlanmaq istärdim. Täbii ki, vaxtında xäbärimiz olsaydı vä layihä hazırlamaq üçün zaman qıtlığı yaşanmasaydı. Amma baxıram ki, USAID bu elanı az qala gizli tutmaqla bizim kimi täşkilatları ädalätli müsabiqä imkanından mährum edib. Bu isä sual doğurmaya bilmäz. Burada istär-istämäz ötän ilki prezident seçkisi öncäsi ABŞ Milli Demokratiya İnstitutu Bakı ofisinin tämsilçisi Aleks Qriqorevsin qısa müddät ärzindä bank hesabından çıxardığı 2 milyon dollardan artıq maliyyä mäsäläsi yada düşür. Bu şübhäli maliyyä ämäliyyatının altında yatan äsas mäqsädin seçki öncäsi ölkädä qarışıqlıq yaratmaq olduğu haqqında müzakirälär dä yaddan çıxmayıb. İndi dä görünür, USAID özünä mälum olan täşkilatlara – Azärbaycandakı “5-ci kolon” tämsilçilärinä gizli şäkildä lazımi şäraiti yaradıb, elan gözä kül üfürmäk üçün diqqät cälb edilmäyäcäk bir şäkildä, özü dä çox gec därc edilib, bununla da guya potensial iddiaçılara bärabär şärait yaradıldığı görüntüsü yaradılıb. Bir maraqlı mäqam da ondan ibarätdir ki, USAID heç bir mänbädä bu qranta iddia edän täşkilatlar haqqında mälumat därc etmäyib. Belä gizliliyin daha birinä biz yenä dä ABŞ-ın NED kimi tanınan Milli Demokratiya Fondunun saytında rast gälirik. Täşkilatın saytında Güney Qafqaz ölkälärindän Ermänistan vä Gürcüstan QHT-lärinä ayrılan maliyyäni alan täşkilatların adları göstärilsä dä, Azärbaycanla bağlı yalnız layihälärin adları göstärilir. Hämin layihäläri icra edän täşkilatların adları isä gizli tutulur. Bütün bunları näzärä alaraq belä qänaätä gälmäk olar ki, bu ABŞ täşkilatları ya birlikdä, ya da ayrı-ayrılıqda çirkli pulların yuyulmasıyla mäşğuldur, yaxud da onların här ikisi 2015-ci il parlament seçkiläri öncäsi üçün Azärbaycanı qarışdırmağa xidmät edän planlar cızmaqdadır. Belä olmasaydı, Azärbaycan üçün böyük mäbläğ sayılan qrant elanı bu qädär gizli tutulmaz, qrant almış täşkilatların adları açıqlanardı. Demäli, burada mäsälä heç dä tämiz deyil. Bu baxımdan Azärbaycan dövlätinin, müvafiq dövlät qurumlarının mäsäläni diqqätdä saxlaması yerinä düşärdi. Çünki bu qädär gizli vä şübhäli väsaitlär haqqında bizim belä mälumatımız varsa, mümkündür ki, daha böyük vä şübhäli väsaitlär dä hardasa dövr edir. Üstälik näzärä alsaq ki, Yaxın Şärq ölkälärindä “demokratiya” yelläri dä bu cür väsaitlär hesabına äsmäyä başlayıb, demäli, mäsäläyä diqqät yetirmäyä däyär”.

APA.az

APA.az

Oxunma sayı: 604
Share