Azer Hasret: “Gazeteciliği bırakmam imkansız”

Türkiye`deki “Yedi Devlet Bir Millet” Kültür ve Dayanışma Derneği`nin Türk Cumhuriyetleri baş temsilcisi, gazeteci Azer Hasret`in APA ajansı ile söyleşisi

– Şu anda hangi faaliyetle meşgulsünüz? Gazeteciliği bıraktınızmı?

– Gazetecilik öyle bir çalışma alanıdır ki, bu işe başlayan ömrünün sonuna kadar onunla uğraşmak zorunda kalır. Ben de arasıra yazılar yazarım. Aynı zamanda Türk Dünyası ile bağlı haberler yayımlayan İnternet sitesine editörlük yapıyorum. Bu sitede biz daha çok Türk Dünyası`nın ayrı-ayrı ülkelerindeki gelişmelerle bağlı haberler yayıyoruz, hem de haberlerin dili deyişmiyor, yalnız latin alfabesinde yayımlanıyor. Amacımız Türk dillerini, lehçelerini biraraya getirmek ve bunların yaklaştırılmasına, gelecekde ortaq Türk dilinin oluşmasına armağanımızı vermekdir. Genel merkezi Türkiye`nin Bursa şehrinde yerleşen “Yedi Devlet Bir Millet” Kültür ve Dayanışma Derneği`nin Türk cumhuriyetleri üzre baş temsilcisiyim. Bu dernek yeni kurulmasına rağmen Türk cumhuriyetlerinde çok geniş işler planlaşdırıyor ve artık bu işlerin belli bir kesimi gerçekleştirilmiştir. Derneğin amacı şudur ki, Türk cümhuriyetleri arasında yaklaşmayı, entegrasyonu hızlandırsın ve gelecekde – yani devletlerimizin siyasetini muayyen eden şahısların uygun bileceyi bir zamanda – Avrupa Birliği tipinde devletler birliğinin kurulmasına yardımcı olsun. Tabii ki, bu işler dernek veya sivil toplum örgütleri düzeyinde kesinleşecek mesele değil. Sadece, biz kamuoyuyla işler yapıyoruz, kamuoyunu şuna hazırlıyoruz. Düşüncemiz şu ki, günün birinde ister Türkiye`nin, ister Azerbaycan`ın cumhurbaşkanları biraraya gelerek böyle birliğin kurulmasına karar vermek isterse, o zaman kamuoyu bu meseleni rahat bir şekilde kabullenebilmelidir. Bellidir ki, ortak mevkiden hareket etmek meselesinde Azerbaycan`la Türkiye`nin sorunu yoktur. Ama Orta Asyadakı dört Türkdilli devlet hakkında şunu söylemek imkansız. Çünkü orada bir kadar başka etkiler ve başka temayüller vardır. Şu açıdan o cumhuriyetlerin Azerbaycan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs`la her hangi birliğe katılması şimdilik imkansız. Ama biz düşünüyoruz ki, gelecekte – 10 yıldan, 20-30 yıldan sonra bu cumhuriyetler arasında yaklaşma olabilir ve Türk cumhuriyetlerinin her hangi formada birliğinin kurulması yönünde adımlar atılacaktır. Şu nedenle şimdiden çalışıyoruz ki, o zaman bu ülkelerde yaşayan halkların bir-birine yaklaşması, entegrasyon meselelerinde sorunlar ortaya çıxmasın. Dernek şu yönde çalışmaktadır. Amaç devletlerin bütün bağımsızlık simgelerini korumak şartıyla Avrupa Birliği tipinde Bağımsız Türk Devletleri Birliğinin kurulmasına yardımcı olmaktır.

– Editörlüğünü yaptığınız site haber sitesi mi, ya ideoloji tebliğata yönelik amaçlı mı?

– Sitemiz (www.yalquzaq.com) yalnız haber sitesidir. Türk Dünyasının çeşitli yerlerinden günlük haberler alıyoruz ve bu haberleri uyğur, kazak, kırgız, özbek, türkmen, Azerbaycan, Anadolu, Kırım, gagauz türkcesinde yayımlıyoruz. En küçük Türk toplumlarından da haber almaya çalışıyoruz. Bundan başka, bizim www.yedidevletbirmillet.org sitemiz da var. Şu artık derneğin sitesidir. Derneğin sitesinde de haberler çevirisiz yayımlanıyor. Türk dünyasının her tarafını gezmiş görmüşüm, şahsen ben uyğur türkcesi ile Azerbaycan türkcesi arasındaki yakınlığı duyuyorum, yahut özbekle Azerbaycan, Kırım, Kazan tatarcası arasında yakınlık var. Yani türk dilleri arasında öyle bir ciddi fark yoktur. Sadece, belli bir zaman gerekmektedir ki, insanlarımız bu dillere alışsın. Alıştıktan sonra artık bir-birimizle rus, ingilis, yahut başka bir dilde ünsiyyet kurmamıza ihtiyaç kalmayacaktır.

– Orta Asya Türk Devletleri`nde dernekle işbirliği yapanlar varmı?

– Evet. Çok seviniyoruz ki, dernek kısa bir zamanda Orta Asya cumhuriyetleri ile de bağlantılar kurabilib. Bir kaç gün önce biz Özbekistan`da temsilcimizi belirledik. O şahıs Özbekistan`da çalışmalarda bulunacaktır. Kazakistan ve Kırğızistan`la da ilişkiler kurmuşuzdur, Türkiye`de eğitim gören öğrenicler, işdamları ile bağlantılar kurulmuştur. Türkmenistan`ın iç özellikleri dikkate alınır ve orada iş kurmak bir kadar zor görünüyor. Ama orada da ciddi sorunla karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. Çünkü yine de vurgulamak isterim ki, bizim misyonumuz Türk cumhuriyetlerinin gelişmesine, entegrasyonuna, dünyada söz sahibine dönüşmesine hizmettir. Bu açıdan da hükümetlerin bizim adımlarımıza karşı tavır alacağını düşünmüyorum.

– Siz bir gazeteci örgütüne de başkanlık yapmaktaydınız. O teşkilat şimdi de mi çalışmalarını sürdürmektedir?

– Orta Asya ve Güney Kafkas Söz Azadlığı Şebekesi teşkilatı vardı ve o teşkilat uzun süre fealiyyetteydi, uluslararası ödül kazanmıştı. Bu teşkilatın amacı özellikle de Orta Asya ülkelerinde söz özgürlüğünün korunmasına hizmet etmekti. Ama ben ihtimal ki, bu çalışmaları bırakmak zorundayım. Çünkü önce de söylediyim gibi, biz hükümetleri, cumhurbaşkanlarını, devletleri eleştirme tavrını kullanamayız. Orta Asya ve Güney Kafkas Söz Azadlığı Şebekesi Orta Asyadaki hükümetlerinde kıcık yaratabilecek bir teşkilat olduğu için ben şu kurumdan uzaklaşmak fikrindeyim. Eğer uygun bir kişi bulup o vazifeye atabilsek, ben teşkilatdan ayrılacağım. Ama genel olarak gazeteciliği bırakmam imkansız. Çalışmalarım direkt olarak gazetecilikle bağlıdır ve bu öyle bir çalışma alanıdır ki, ondan ayrılmak imkansızdır. Yani bir şeyler yazmak isteyen, fikrini söylemek isteyen adam mutlaka gazetecilikle uğraşmak zorundadır.

– Derneğinize Türkdilli ülkelerin devlet resmilerinden katılanlar varmı?

– Dernek Türkiye`de resmen kaydiyatdan geçip ve yasal kişi gibi faaliyete başlayıp. Dernek amacı o değildir ki, mutlaka resmi şahısları sıralarına alsın. Ben son iki hafta arzında Azerbaycan`da bir sıra görüşler geçirmişimdir – ister hükümete yakın adamlar, isterse de bağımsız şahıslarla. Onlar bizim fikrimizi destekliyorlar. Türkiye`de derneğin üyeleri hükümet temsilcileri ve parlamentoda temsil olunan partilerin üst düzey yetkilileri ile görüşmekteler. Bu görüşler de olumlu sonuç verir ve her kes amacımızı destekliyor.

Azerbaycan Türkçesi`nden Türkiye Türkçesi`ne uygunlaştırma: Yalquzaq

Qaynaq: Yedi Devlet Bir Millet

Oxunma sayı: 8556
Share