Tag Archives: əli kərimli

“Radikallar” üçün äsäbi siyasät yazısı!

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Siyasät elä bir şeydir ki, deyirlär, sän onunla mäşğul olmasan, o säninlä mäşğul olacaq. Män dä bunu sınaqdan çıxarmağa çalışdım. Doğrudan da eläymiş. Çünki yazdığım, dediyim här sözä kimsä mütläq bänd olur, zor-xoş mäni siyasi polemikalara sürükläyir vä siyasi mövqeyimi täkrarlamağa mäcbur oluram. Zatän gizli bir mövqeyim dä yoxdur. Oxunma sayı: 4232

Share

Bäs siz kimsiniz?

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Yola salmaqda olduğumuz häftä ärzindä müxalifätin İctimai Palata adlı märkäzi ölkädä medianın durumunu müzakiräyä yatırdı. Yaxşı täşäbbüs idi. Häm dä gäräkli. Çünki istänilän siyasi qüvvänin media azadlığı mäsälälärini müzakiräyä çıxarması, insanlar üçün älavä tribuna açması alqışlanasıdır. Biz dä o baxımdan İctimai Palatanın bu täşäbbüsünü alqışlayırıq. Oxunma sayı: 7805

Share

Sussam nə tarix, nə də vicdanım məni bağışlamaz

Azər Həsrət (azer@azerhasret.com) Azərbaycanda baş verən son olaylar haqqında hər kəs özünə uyğun, öz arzularına görə fikirlər səsləndirməkdədir. Bu fikirlər ədalətli olduğu halda sayğım var. Ancaq ədalətsiz fikir və davranışlara qarşı üsyan etmədən də dura bilmirəm. Ona görə də qısa-qısa bəzi olaylara öz münasibətimi bildirmək fikrindəyəm. Düşünürəm ki, sussam nə tarix, nə də vicdanım məni […]

Share

Başımızda Heydər Əliyevin yumruğu olmalıydı!

Azər Həs­rət: “Bu gün ra­di­kal­lı­ğın ətə­yin­dən ya­pı­şa­raq nə­yi­sə et­mək müm­kün de­yil, bu­nu dərk et­mi­şəm” Nur­sul­tan Na­zar­ba­yev Tan­rı­nın Qa­za­xıs­ta­na ver­di­yi bir ər­mə­ğan­dır… Azər Həs­rət re­dak­si­ya­mı­za gəl­di və 30 İyu­nun bü­tün türk dün­ya­sın­da Sev­gi­li­lər Gü­nü ki­mi qeyd olun­ma­sı üçün əmək­daş­lıq tək­lif et­di. Do­nub qal­dıq. Ona gö­rə yox ki, gör­mə­miş­li­yi­nə düş­müş­dük. Oxunma sayı: 9759

Share

Bu siyasi kəsim ən pis günümdə mənə ağır zərbə vurub

Azər Həsrət: “Keçmiş həmkarlarımla mübahisə etmək istəməzdim, ancaq cavab vermək zorundayam” “Hər şeydən öncə onu deməliyəm ki, istər Azər Əhmədov, istərsə də Qənimət Zahid mənim müsahibəmi ya diqqətlə oxumayıb, ya da oxusalar da tam anlaya bilməyiblər. Mən orada deyirəm ki, 2005-ci il seçkilərindən sonra doğrudan da pis durumda idim. Oxunma sayı: 9011

Share

Həqiqətən də loyallaşmışam

Azər Həs­rət: “De­mok­ra­tik yol­la be­lə bu ha­ki­miy­yət mü­xa­li­fə­ti uda bi­lər” Hə­kim­lər di­aq­noz qoy­du­lar ki, bir ilə ölə­cək­sən… Azər Həs­rət re­dak­si­ya­mı­za gəl­di və 30 İyu­nun bü­tün türk dün­ya­sın­da Sev­gi­li­lər Gü­nü ki­mi qeyd olun­ma­sı üçün əmək­daş­lıq tək­lif et­di. Do­nub qal­dıq. Ona gö­rə yox ki, gör­mə­miş­li­yi­nə düş­müş­dük. Ona gö­rə ki, in­di Azər­bay­can­da ada­mın ya­nı­na gə­lən ən azı əlin­də […]

Share

Azər Əhmədov Azər Həsrətə cavab verdi

Qənimət Zahid: “Deputat olmaq üçün Əli Kərimlini söyməyə ehtiyac yoxdur” Yeddi Dövlət – Bir Millət Konseyinin başqanı Azər Həsrətin neçə həftədir qəzetimizdə davam edən müsahibələri səs-küysüz ötüşmür. Müsahibənin girişində də qeyd etdiyimiz kimi, Azər Həsrətin AXCP ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər keçmiş silahdaşları arasında etiraza səbəb olub. Oxunma sayı: 19078

Share

AXCP mənə arxadan zərbə vurdu

Azər Həs­rət: “Çox ağır vax­tım­da mə­nə “Azad­lıq” qə­ze­tin­dən ul­ti­ma­tiv şə­kil­də bə­ya­nat ver­di­lər ki, bi­na­nı tərk et­mə­li­sən” Azər Həs­rət re­dak­si­ya­mı­za gəl­di və 30 İyu­nun bü­tün türk dün­ya­sın­da Sev­gi­li­lər Gü­nü ki­mi qeyd olun­ma­sı üçün əmək­daş­lıq tək­lif et­di. Do­nub qal­dıq. Ona gö­rə yox ki, gör­mə­miş­li­yi­nə düş­müş­dük. Oxunma sayı: 11446

Share

Seçki 2005: düşüncələrim və qənaətlərim

Azər H.Həsrət. Dərc edilib: 24 saat qəzeti, 08 avqust 2008. (Əvvəli ötən sayımızda) Nə isə. Birlikdə yol getdik. Yolun sonuna gəlmədən pərən-pərən düşdük və hətta sonradan bir-birimizə düşmən kəsildik. Sanki millətin dərdi-səri bitibmiş ki, Əli Kərimli-İsa Qəmbər deyişmələrinə vaxt xərcləməliymişik… Yaddan çıxmadan bəzi adamlara təşəkkür də etmək istərdim. Yuxarıda adları keçən dostlarımla bərabər Bozqurdların öndəri […]

Share

Etimadın qırxıncı payızı

Azer H.Hesret. Dərc edilib: Azadlıq, 20-22 dekabr 2003 Men Azerbaycan vetendaşıyam. Utanıram. Bu ölkenin vetendaşı olduğum üçün utanıram. Ona göre yox ki, Azerbaycan vetendaşı olmaq aşağılayıcı bir şeydir. Ona göre utanıram ki, bu ölkede xeyirle şerin yeri deyişik düşüb, zalımlar başa çıxıb, mezlumlara heç ayaqda da yer yoxdur. Belke de buna dözmek ve adi bir […]

Share

Son həmlə

Azər Həsrət. Dərc edilib: Azadlıq, 25 oktyabr 2002 Bu, son hemledir. Sadece olaraq kimin üçün son olacağı tam belli deyil. Söhbet müxalifet-iqtidar münasibetlerinden gedir. Müxalifetin her defe yaz-payız hücumu kimi herekatlar ved etmesi ve sonucda ortaya bir şey qoya bilmemesi her kesin xatirindedir. Ele son vaxtlaradek bu cür vedler eşidib heç bir deyişikliye rast gelmeyen […]

Share