Tag Archives: 34 saylı II xətai seçki dairəsi

Yeddi Dövlət – Bir Millət Dərnəyi ləğv edilir

Bakı, Yalquzaq.com, 19.09.2010 – İki ilə yaxın bir müddət ərzində səhnədə olan, Türkiyənin Bursa şəhəri mərkəz olmaqla fəaliyyət göstərən Yeddi Dövlət – Bir Millət Kültür və Dayanışma Dərnəyi 13 sentyabr 2010-cu ildə keçirilən Yönətim Qurulunun qərarı ilə ləğv edilir. Yalquzaq.com-un dərnəkdən əldə etdiyi bilgiyə görə, artıq 14 sentyabr tarixindən dərnəyin ləğv edilməsi işləmlərinə başlanmışdır. Dərnəyin […]

Share

Seçki kampaniyası müddətinin azaldılması faciə deyil

Bakı, AzerHasret.com, 24.06.2010 – Bu fikir Yeddi Dövlət – Bir Millət Konseyi başqanı, 34 saylı Xətai II seçki dairəsindən Milli Məclis üzvlüyünə namizədliyini irəli sürəcəyini elan etmiş Azər Həsrətə aiddir. Konsey başqanı Milli Məclisdə “Seçki məcəlləsi”nə edilən son dəyişikliklərlə bağlı mövqeyini açıqlarkən bu fikri səsləndirib. Azər Həsrət onu da deyib ki, bir sıra siyasi dairələrin […]

Share

Azər Həsrət deputatlıq yolunda

Mət­bu­at­dan yax­şı ta­nı­dı­ğı­mız və mət­bu­at üçün əlin­dən gəl­di­yi qə­dər iş­lər gö­rən həm­ka­rı­mız Azər Həs­rət 34 say­lı Xə­tai II seç­ki dai­rə­sin­dən na­mi­zəd­li­yi­ni irə­li sür­mək qə­ra­rı­na gə­lib. Ar­tıq ak­tiv fəa­liy­yə­tə baş­la­yan Azər Həs­rət, bu mü­na­si­bət­lə bir çox kö­nül­lü­lər­lə də gö­rü­şüb. Əv­vəl­ki seç­ki­lər­də Xaç­maz­dan na­mi­zəd­li­yi­ni irə­li sü­rən həm­ka­rı­mız, bu də­fə ha­zır­da par­la­ment­də təm­sil olu­nan Mü­sa­vat de­pu­tat qru­pu­nun üz­vü […]

Share

Azər Həsrət 34-cü dairədən namizəd olacaq

Bakı, Yeddi Dövlət – Bir Millət Konseyi, 18.04.2010 – Yeddi Dövlət – Bir Millət Konseyi başqanı Azər Həsrət bu ilki Milli Məclis seçkilərində böyük ehtimalla 34 saylı II Xətai seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürəcək. Bu haqda o, aprelin 18-də media üçün yaydığı açıqlamada qeyd edib. Azər Həsrət onu da deyib ki, öncəki seçkilərdə olduğu kimi […]

Share