Tag Archives: adolf hitler

Hitler belä demişdir – 2

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Bu ilin fevralında Adolf Hitlerin “Mänim savaşım” (Mein Kampf) adlı kitabının birinci hissäsi ilä bağlı fikirlärimi bu başlıq altında oxuculara täqdim etmişdim. Onu da qeyd etmişdim ki, bu, heç dä mänim bu insanlıq cälladına räğbätimdän iräli gälmir. Sadäcä, düşmän olsa belä, onun bäzi fikirläri mänä çox maraqlı vä günümüz Azärbaycanı üçün keçärli […]

Share

Hitler belä demişdir…

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Öncädän demäk istärdim ki, bu yazımı oxuyanlardan kimsä mäni 20-ci yüzilin än qäddar cälladı Adolf Hitlerä räğbätdä ittiham edärsä ädalätsizliyä imza atmış olacaq. Heç bir zaman bu insana räğbätim olmadı. Olması da imkansızdı. Çünki Hitler näinki 300 mini Azärbaycanlı olmaqla 2-ci dünya savaşında canını fäda etmiş milyonlarla türkün, ümumiyyätlä insanlığın düşmäni idi. […]

Share

Nä edäk ki, Hitlerimiz yox bizim?…

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Adolf Hitler heç dä sevdiyim bir tip deyil. Heç zaman ona räğbätim olmadı vä olması da mümkün deyil. Çünki insanlığa än böyük dähşätlärdän birini yaşatmış bu qäddar şäxsin hätta yaxşı yönläri dä pis ämällärinin kölgäsindä qalır. Bununla belä, här kim olur olsun, ämälinin däyäri verilmälidir. Oxunma sayı: 6073

Share