Tag Archives: aleksandr krasner

Azär Häsrät Almatıda görüşlär keçirib

Almatı, Yalquzaq.com, 09.05.2012 – Beynälxalq Mätbuat İnstitutunun (Vyana) missiyası ilä Orta Asiyada säfärdä olan Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin sädri Azär Häsrät mayın 8-dä Qazaxıstanda daha bir neçä önämli görüş keçirib. O, ävvälcä Almatıda fäaliyyät göstärän Türk Xalqları Mädäniyyät Väqfinin başqanı Ähmäd Dağduranı ziyarät edäräk onunla görüşüb. Görüşdä türk dünyasının ortaq mäsäläläri, […]

Share