Tag Archives: anar mahmudoğlu

Bu qädär dä olmaz!

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Bu yazını yazdıqca düşünüräm ki, göräsän, därc etmäyä bir qäzet tapa biläcäyämmi? Azad sözün här täräfdän, yäni här iki siyasi käsim täräfindän küncä sıxıldığı bir ölkädä yaşadığımız üçün bu fikirlär gälir ağlıma. Ancaq yenä dä yazıram. Än azından älimizin altındakı İnternet resurslarında därc etmä imkanımız var. Bir neçä ay öncä “Azadlıq” qäzetinin […]

Share