Tag Archives: astana

Orta Asiyada taksi xidmäti vä Azärbaycan

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Hansısa ölkäyä säfär etdiyi zaman bir insan orada gördüklärini bäzän uzun zaman unuda bilmir. Bäzän dä elä olur ki, insanın diqqätini ciddi şäkildä çäkä biläcäk bir şeyä rast gälmir. Bununla belä, istänilän ölkäyä säfär etdiyi zaman här käs qälämä almağa, başqaları ilä paylaşmağa çox mövzu tapa bilär. Necä ki, män ediräm… Oxunma […]

Share

Şäkil kimi Astanadan şäkilli yazı

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Äslindä biz Astanaya Avrasiya Media Forumunun 10-cu yubiley toplantısına qatılmaq üçün gälmäli idik. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin qızı vä adı çäkilän qurumun rähbäri Däriğä Nazarbayevanın dävätlisi olaraq hazırlıqlarımızı görmüşdük. Lakin aprelin ävvälindä bälli oldu ki, forumun toplantısı oktyabr ayına täxirä salınır. Üzrxahlıq edäräk bizim dä hämin tarixdä gälmäyimiz rica edilirdi. Oxunma sayı: […]

Share