Tag Archives: axcp

Di qırın bir-birinizi!

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Bilmiräm sevinimmi, kädärlänimmi? Yaxud da ümumiyyätlä “boş ver” deyib keçimmi? Här halda, biganä birisi olmadığıma vä baş veränlärin häm dä bir müddät ävväl mänä däxli olduğuna görä, münasibätimi bildirmäyim yerinä düşärdi. Müxalifät cäbhäsindäki durumu deyiräm. Oxunma sayı: 4084

Share

“Radikallar” üçün äsäbi siyasät yazısı!

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Siyasät elä bir şeydir ki, deyirlär, sän onunla mäşğul olmasan, o säninlä mäşğul olacaq. Män dä bunu sınaqdan çıxarmağa çalışdım. Doğrudan da eläymiş. Çünki yazdığım, dediyim här sözä kimsä mütläq bänd olur, zor-xoş mäni siyasi polemikalara sürükläyir vä siyasi mövqeyimi täkrarlamağa mäcbur oluram. Zatän gizli bir mövqeyim dä yoxdur. Oxunma sayı: 4226

Share

Azər Həsrət siyasi mənsubiyyətinə aydınlıq gətirir

Bakı, AzerHasret.com, 24.09.2010 – 34 saylı Xətai II seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyi irəli sürülmüş Yeddi Dövlət – Bir Millət Konseyinin başqanı Azər Həsrət bəzi çevrələrdə özünün siyasi mənsubiyyətilə bağlı dolaşan fikirlərə aydınlıq gətirməyə zərurət olduğunu bildirib. Xüsusən də seçki dövründə bu cür məsələlərin qaranlıq qalmasının zərərli ola biləcəyini qeyd edən namizəd 21 il öncə başlayan […]

Share

Başımızda Heydər Əliyevin yumruğu olmalıydı!

Azər Həs­rət: “Bu gün ra­di­kal­lı­ğın ətə­yin­dən ya­pı­şa­raq nə­yi­sə et­mək müm­kün de­yil, bu­nu dərk et­mi­şəm” Nur­sul­tan Na­zar­ba­yev Tan­rı­nın Qa­za­xıs­ta­na ver­di­yi bir ər­mə­ğan­dır… Azər Həs­rət re­dak­si­ya­mı­za gəl­di və 30 İyu­nun bü­tün türk dün­ya­sın­da Sev­gi­li­lər Gü­nü ki­mi qeyd olun­ma­sı üçün əmək­daş­lıq tək­lif et­di. Do­nub qal­dıq. Ona gö­rə yox ki, gör­mə­miş­li­yi­nə düş­müş­dük. Oxunma sayı: 9755

Share

Bu siyasi kəsim ən pis günümdə mənə ağır zərbə vurub

Azər Həsrət: “Keçmiş həmkarlarımla mübahisə etmək istəməzdim, ancaq cavab vermək zorundayam” “Hər şeydən öncə onu deməliyəm ki, istər Azər Əhmədov, istərsə də Qənimət Zahid mənim müsahibəmi ya diqqətlə oxumayıb, ya da oxusalar da tam anlaya bilməyiblər. Mən orada deyirəm ki, 2005-ci il seçkilərindən sonra doğrudan da pis durumda idim. Oxunma sayı: 9005

Share

Həqiqətən də loyallaşmışam

Azər Həs­rət: “De­mok­ra­tik yol­la be­lə bu ha­ki­miy­yət mü­xa­li­fə­ti uda bi­lər” Hə­kim­lər di­aq­noz qoy­du­lar ki, bir ilə ölə­cək­sən… Azər Həs­rət re­dak­si­ya­mı­za gəl­di və 30 İyu­nun bü­tün türk dün­ya­sın­da Sev­gi­li­lər Gü­nü ki­mi qeyd olun­ma­sı üçün əmək­daş­lıq tək­lif et­di. Do­nub qal­dıq. Ona gö­rə yox ki, gör­mə­miş­li­yi­nə düş­müş­dük. Ona gö­rə ki, in­di Azər­bay­can­da ada­mın ya­nı­na gə­lən ən azı əlin­də […]

Share

Azər Əhmədov Azər Həsrətə cavab verdi

Qənimət Zahid: “Deputat olmaq üçün Əli Kərimlini söyməyə ehtiyac yoxdur” Yeddi Dövlət – Bir Millət Konseyinin başqanı Azər Həsrətin neçə həftədir qəzetimizdə davam edən müsahibələri səs-küysüz ötüşmür. Müsahibənin girişində də qeyd etdiyimiz kimi, Azər Həsrətin AXCP ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər keçmiş silahdaşları arasında etiraza səbəb olub. Oxunma sayı: 19074

Share

AXCP mənə arxadan zərbə vurdu

Azər Həs­rət: “Çox ağır vax­tım­da mə­nə “Azad­lıq” qə­ze­tin­dən ul­ti­ma­tiv şə­kil­də bə­ya­nat ver­di­lər ki, bi­na­nı tərk et­mə­li­sən” Azər Həs­rət re­dak­si­ya­mı­za gəl­di və 30 İyu­nun bü­tün türk dün­ya­sın­da Sev­gi­li­lər Gü­nü ki­mi qeyd olun­ma­sı üçün əmək­daş­lıq tək­lif et­di. Do­nub qal­dıq. Ona gö­rə yox ki, gör­mə­miş­li­yi­nə düş­müş­dük. Oxunma sayı: 11444

Share

Azər Həsrət 34-cü dairədən namizəd olacaq

Bakı, Yeddi Dövlət – Bir Millət Konseyi, 18.04.2010 – Yeddi Dövlət – Bir Millət Konseyi başqanı Azər Həsrət bu ilki Milli Məclis seçkilərində böyük ehtimalla 34 saylı II Xətai seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürəcək. Bu haqda o, aprelin 18-də media üçün yaydığı açıqlamada qeyd edib. Azər Həsrət onu da deyib ki, öncəki seçkilərdə olduğu kimi […]

Share

Xalq Cəbhəsi – arxivə!

Xalq Cəbhəsi millətin qurtuluşunda danılmaz xidmətləri olan bir hərəkat idi. Ona başçılıq edənlər sonradan fərqli mövqelər nümayiş etdirsələr də, Azərbaycan tarixində, lap elə dünya tarixində də bu hərəkat çox layiqli bir yer tutdu. Böyüdü, genişləndi, millətin yatmış ruhunu oyatdı və Azərbaycanın yenidən müstəqil olmasında öz sözünü dedi. Xalq Cəbhəsi hər kəsin sayğı duyduğu, az qala […]

Share

Kişi adam

Ötən il noyabrın 6-da səsvermənin sona çatmaq üzrə olduğu məqamda seçki qərargahımın üzvləri ilə etdiyim bir söhbəti xatırlayıram. Axşama doğru 56 saylı Xaçmaz kənd seçki dairəsinin demək olar bütün məntəqələrindən məlumat toplanmışdı ki, total saxtalaşdırma tətbiq edilir. “Azadlıq” Blokunun vahid namizədi kimi artıq noyabrın 6-dək bilirdim ki, ən azı 80% səslə YAP-ın namizədini darmadağın edəcəm. […]

Share

Pis nümune

Azər Həsrət AXCP-den olan millet vekili Cemil Hesenli partiyanın qerarına baxmayaraq Milli Meclisin iclaslarına qatılır. Ondan az önce bu addımı hemin partiyanın üzvü olan başqa bir deputat – Elimemmed Nuriyev atmışdı. İkisi de cemiyyetde geden müzakirelere fikir vermeden MM-in iclaslarına qatılmaq qerarına gelibler. Bu qerara hörmetle yanaşırıq. Şexsi işleridir. Her bir vetendaş öz addımlarını müeyyen […]

Share