Tag Archives: ayb

Yazıçı Anardan CASCFEN-ä xeyir-dua – Şäkil

Bakı, CASCFEN, 30.10.2012 – Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) rähbärläri – sädr Azär Häsrät, sädr müavini Nadir Azäri vä İdarä Heyätinin üzvü Qalib İbrahimoğlu Azärbaycan Yazıçılar Birliyini (AYB) ziyarät edäräk qurumun sädri yazıçı Anarla görüşüblär. CASCFEN sädri Azär Häsrät AYB sädrini rähbärlik etdiyi qurum haqqında bilgiländirib vä xüsusän dä söz, ifadä […]

Share