Tag Archives: aynur hüseynova

Azär Häsrätin 1905.az saytına müsahibäsi

Azär Häsrät: “Bu gün heç kim Özbäkistanda, Xaräzmdä ermänilärin törätdikläri soyqırımdan danışmır” 1905.az saytının bu däfäki müsahibi Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) sädri Azär Häsrätdir. Fuad Babayev – Azär müällim, bizi zaman-zaman düşündürän bir mäsälä var, biz tez-tez ermäni täbliğatı ilä üzläşirik. Oxunma sayı: 1324

Share