Tag Archives: azər həsrətin romanı

Män necä millätçi oldum…

«Bir äsgärin yaşantıları» romanını oxuyarkän… Sevda Elay Äsgärova Bu günlärdä älimä bir kitab keçdi. Jurnalist hämkarımız, Azärbaycan vä beynälxalq mätbuatda kifayät qädär tanınmış publisist-yazar, Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) sädri Azär Häsrätin «Bir äsgärin yaşantıları» romanı älimdädir. Oxunma sayı: 3698

Share

Azär Häsrätin romanı çapdan çıxdı

Bakı, Yalquzaq.com, 21.12.2012 – Jurnalist, ictimai xadim vä tärcümäçi Azär Häsrätin ilk iri häcmli qäläm täcrübäsi olan “Bir äsgärin yaşantıları” adlı memuar-romanı “Qanun” näşriyyatında min nüsxä tirajla çapdan çıxıb. Kitab bädii üslubda qälämä alınsa da täsvir edilän olaylar vä obrazların, demäk olar ki, hamısı gerçäkläri äks etdirir. Oxunma sayı: 1900

Share