Tag Archives: aztv

"O­yun­caq baş na­zir"

Azər H.­Həs­rət Sra­ğa­gün­kü qə­zet­lər­dən bi­rin­də be­lə bir baş­lıq var­dı. Ya­zı ata­sı­nın he­sa­bı­na Azər­bay­ca­nın baş na­zi­ri və­zi­fə­si­ni ələ ke­çir­miş İl­ham Əli­yev­lə Pre­zi­dent Apa­ra­tı­nın və öl­kə­nin fak­ti­ki ağa­sı Ra­miz Meh­di­yev ara­sın­da­kı qar­şı­dur­ma­lar­dan bəhs edir­di. Bu­ra­da ya­zı­lan­lar­la işi­miz ol­ma­sa da baş­lı­ğın ger­çək­dən də çox uğur­lu se­çil­mə­si da­nıl­maz­dır. Nə­dən be­lə dü­şün­dü­yü­mü­zü aşa­ğı­da açıq­la­ma­ğa ça­lı­şa­ca­ğıq. Oxunma sayı: 4738

Share

"Böyük iddia, məkrli niyyət"

Azər Həsrət. Dərc edilib: Azadlıq, 14 avqust 2002 Bu, Prezident Aparatının şöbe müdiri Novruz Memmedovun Nardaran olaylarına verdiyi qiymetdir. O dünen “Azadlıq”a açıqlamasında deyib ki, nardaranlıların “iddiaları çox böyük, niyyetleri de mekrlidir”. Maraqlıdır. Göresen, N.Memmedov böyük iddia ve mekrli niyyet deyende neyi nezerde tutur? Belke doğrudan da Nardaran camaatı nese pis bir niyyet sahibidir, bizim […]

Share

Rejim türk ruhundan yene qorxdu

Azər Həsrət. Dərc edilib: Azadlıq, 02 iyul 2002 Yene de tayfanın qulluğunda durmağa mecbur olan polis Azadlıq meydanını mühasireye almışdı. Türk millilerinin futbol üzre dünya üçüncüsü olmasından rahatsızlıq duyan “milli” polislerimiz ele bil hansısa strateji obyekti düşmenden qoruyurmuş kimi Azadlıq meydanını türk milletinden “qorudu”. Bir insanın bele meydana girmesine izn verilmedi. Oxunma sayı: 4324

Share

Onlar qurtuldular, milletse yox

Azər Həsrət. Dərc edilib: Azadlıq, 14 iyun 2002 Yene de tayfa hakimiyyeti 15 iyunu özünün bayramı kimi qeyd edir. Hemişe olduğu kimi, Az.TV efiri işğal altındadır. İşğalçılarsa öz ampluasında. Yene de “en böyük ve dahi şexsiyyet H.Eliyev”in terifi ve uyğun olaraq ona qarşı olanların tehqiri davam etmekdedir. Bunlar yene de sübut etmek isteyir ki, 15 […]

Share

AzTV-nin dili. Bu her nedirse bizim ana dilimiz deyil

Öten ilin yadda qalan hadiselerinden biri de latın elifbasına keçid ve ana dilimizin gerçek tetbiqi üçün müeyyen işlerin görülmesi oldu. Uzun illerin hesretinden sonra elifba meselesini hell etmekle hem de ümid edirdik ki, türkcenin öz layiqli yerini tutması da gerçekleşdirilecek. Hetta bu meselede KİV-in, esasen de teleradio şirketlerinin aparıcı rol oynayacağına şübhemiz yox idi. Çünki […]

Share