Tag Archives: bişkek

Bişkekdän şäkilli yazı

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Cari ilin aprel vä may aylarında Qazaxıstana, ardından da Qırğızıstana etdiyim säfärdän bir neçä yazı yazmışdım. Onların arasında “Şäkil kimi Astanadan şäkilli yazı“m da vardı. Özümä vä dostlarıma söz vermişdim ki, Bişkekdän dä belä bir yazım olacaq. Zaman darlığından hämin yazını vaxtında çatdıra bilmädim. Bu gün imkan tapıb söz verdiyim yazını yazmaq […]

Share

Orta Asiyada taksi xidmäti vä Azärbaycan

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Hansısa ölkäyä säfär etdiyi zaman bir insan orada gördüklärini bäzän uzun zaman unuda bilmir. Bäzän dä elä olur ki, insanın diqqätini ciddi şäkildä çäkä biläcäk bir şeyä rast gälmir. Bununla belä, istänilän ölkäyä säfär etdiyi zaman här käs qälämä almağa, başqaları ilä paylaşmağa çox mövzu tapa bilär. Necä ki, män ediräm… Oxunma […]

Share

Azär Häsrätin Bişkek görüşläri uğurla başa çatıb – Şäkillär

Bişkek, Yalquzaq.com, 08.05.2012 – Beynälxalq Mätbuat İnstitutunun (Vyana) missiyası ilä Qırğızıstanda säfärdä olan Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin sädri Azär Häsrät bu ölkädä daha bir neçä önämli görüş vä ziyarät gerçäkläşdirib. Mediaya verdiyi açıqlamada Azär Häsrät bildirib ki, mayın 5-dä Bişkekdä “Azadlıq” radiosu qırğız xidmätini ziyarät edäräk burada geniş müsahibä verib. Oxunma […]

Share

Azär Häsrät Qırğız ombudsmanı ilä görüşüb

Bişkek, Yalquzaq.com, 05.05.2012 – Artıq on gündür ki, Orta Asiya säfärindä olan Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin sädri vä Beynälxalq Mätbuat İnstitutunun (Vyana) missiyasının üzvü Azär Häsrät Qazaxıstandakı görüşlärini tamamladıqdan sonra Qırğızıstana keçib. Aldığımız xäbärä görä elä ilk gündän o, bu ölkänin paytaxtı Bişkekdä çox önämli görüşlärä başlayıb. Azär Häsrät ilk öncä […]

Share