Tag Archives: cəlil cavanşir

“Şaumyanı götürdülär, amma Sämäd Vurğun qalır”

Azär Häsrät vä İlqar Älfioğlunun heykäl debatı – Ävvälcä ondan başlayaq ki, heykällär qoyularkän hansı prinsip näzärä alınmalıdır? Azär Häsrät: Täbii ki, biz bu debatda memarlıq mütäxässisi kimi danışmayacağıq. Män dünyanın 30 ölkäsini gäzmişäm vä elä bir ölkä görmämişäm ki, orda heykäl olmasın. Birindä çox, birindä az sayda heykäl var. Bu, çox qädim sänätdir vä […]

Share

Cälil Cavanşirin tapdığı “İtirilmiş älyazma”

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Yazılarımın birindä dä qeyd etdiyim kimi, böyüklärimizdän eşitdiklärimizi, häyatda gördüklärimizi mütläq qälämä almaq lazımdır. Bu baxımdan gänc yazar Cälil Cavanşirin yenicä çapdan çıxmış “İtirilmiş älyazma” adlı tarixi romanı täqdirälayiq hesab edilä bilär. Romandakı olaylar, äsasän, Şirvanşah İbrahim vä onun xäläfläri, Ämir Teymur, hämçinin Nadir Şah Äfşar, Qarabağ xanı Pänahäli Xan, Şäki xanı […]

Share