Tag Archives: cəmil həsənli

9 oktyabr 2013 seçkisilä bağlı tählillärim – 6

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com 6-cı yazı: Dövlät babamız niyä böyüklük etmäsin? Bäli, säsvermä bitdi, sonuclar da räsmi vä ya qeyri-räsmi elan edildi. Bälli oldu ki, seçkini Prezident İlham Äliyev 85, äsas müxalif namizäd Cämil Häsänli isä cämi 5 faiz säslä başa vurub. Ötän yazımda da qeyd etdiyim kimi, müxaliflär äsl sonucların ciddi şäkildä färqländiyini deyäräk kütlävi saxtalaşdırmaların […]

Share

9 oktyabr 2013 seçkisilä bağlı tählillärim – 5

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com 5-ci yazı: Sakit keçän säsvermä vä kütlävi “pozuntular” Hakimiyyät säsvermä gününä – 09 oktyabra arxasında 10 illik prezident täcrübäsi, güclü maliyyä, daxili, xarici siyasi vä gerçäk hakimiyyät dästäyi olan İlham Äliyevlä gäldi. Äsas müxalif rola iddia edänlärsä artıq säsvermäyä qädär xärcläyib qurtardıqları Prof. Cämil Häsänli ilä. Oxunma sayı: 3522

Share

Män sizi itirmäk istämiräm!

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Biz qäribä millätik vallah! Däyärlärimizi ağına-bozuna baxmadan, uf demädän xärcläyä bilirik. Öz sahäsindä millätä äväzsiz xidmät verä biläcäk täk-täk dühalarımızı, sänätçi vä alimlärimizi bir anda öz siyasi iddialarımıza alät edirik. Vä sonuc da o olur ki, hämin nähängläri sadäcä olaraq diriykän öldürürük. Bu sözlärim täsadüf deyil. Hälä bir müddät öncä keçmiş millät väkili, […]

Share

Pis nümune

Azər Həsrət AXCP-den olan millet vekili Cemil Hesenli partiyanın qerarına baxmayaraq Milli Meclisin iclaslarına qatılır. Ondan az önce bu addımı hemin partiyanın üzvü olan başqa bir deputat – Elimemmed Nuriyev atmışdı. İkisi de cemiyyetde geden müzakirelere fikir vermeden MM-in iclaslarına qatılmaq qerarına gelibler. Bu qerara hörmetle yanaşırıq. Şexsi işleridir. Her bir vetendaş öz addımlarını müeyyen […]

Share