Tag Archives: cascfen idarə heyəti

Qurultay ertäländi, yeni üzvlär qäbul edildi – Video

Bakı, CASCFEN, 25.06.2013 – İyunun 23-dä Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi İdarä Heyätinin növbäti toplantısı keçirilib. Toplantıda qurumun bu ilin sentyabrına näzärdä tutulan qurultayının iki ay ertälänäräk noyabr ayında keçirilmäsi haqqında qärar qäbul edilib. Täşkilatdan verilän xäbärä görä, quruma yeni üzvlärin qäbulu da müzakirä olunub. Bir sıra ictimai fäallar vä yazarlar CASCFEN-in […]

Share

CASCFEN Xalidä Xalidlä bağlı şübhäli susqunluğu qınadı

Bakı, CASCFEN, 21.05.2013 – Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) İdarä Heyätinin toplantısında bir sıra mühüm mäsälälärlä yanaşı yeni üzvlärin qäbulu da müzakirä edilib. Täşkilatdan verilän xäbärä görä, ilk öncä qurumun sädri Azär Häsrätin Orta Asiya säfäri haqqında mälumat dinlänilib. O, Qazaxıstan vä Qırğızıstana etdiyi 15 günlük säfär çärçiväsindä Avrasiya Media Forumunun […]

Share

CASCFEN yeni üzvlär qäbul etdi, qurultay qärarı verdi

Bakı, CASCFEN, 08.04.2013 – Ötän şänbä günü Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) İdarä Heyätinin növbäti toplantısında qurumun fäaliyyäti däyärländirilmiş, yeni qärarlar qäbul edilmişdir. Täşkilatın 10 illik yubiley tädbirinin yüksäk säviyyädä täşkilindän danışan İH üzvläri bu işdä yaxından iştirak etmiş qurum üzvlärinä, özälliklä dä täşkilatın fäallarından olan Şämistan Älizamanlı, Mänsurä Räsulzadä, Könül […]

Share

CASCFEN 10 illik yubileyini ziyafätlä qeyd edäcäk

Bakı, CASCFEN, 07.03.2013 – Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) bu il martın 20-dä tamam olacaq 10 illik yubileyini ziyafätlä qeyd etmäyä qärar verib. Qurumdan verilän xäbärä görä, bu mäqsädlä martın 17-dä Bakıdakı otellärdän birindä Novruz bayramı vä täşkilatın yubileyinä häsr edilmiş ziyafätä yalnız CASCFEN üzvläri dävät ediläcäk. Oxunma sayı: 1548

Share

CASCFEN-dän 10 illik yubiley vä mädäniyyätä dästäk qärarları

Bakı, CASCFEN, 14.01.2013 – Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) 13 yanvar 2013-cü il tarixindä keçirilän İdarä Heyätinin toplantısında mühüm qärarlar qäbul edib. Qurumdan verilän xäbärä görä, täşkilat yanvarın 12-dä Bakıda “Äsgär ölümünä son!” şüarı altında keçirilän aksiyada jurnalistlärä qarşı polislärin davranışlarını da müzakirä edib. Oxunma sayı: 1473

Share

Jurnalistlär, şairlär, müällimlär şäbäkädä birläşdi – Şäkillär

Bakı, CASCFEN, 03.12.2012 – Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) İdarä Heyätinin (İH) 1 dekabr 2012-ci il tarixindä keçirilän toplantısında daha 15 näfär qurumun üzvlüyünä qäbul edilib, bir sıra mühüm qärarlar verilib. Qurumdan verilän xäbärä görä, toplantıda görülän işlär barädä mälumat verän CASCFEN sädri Azär Häsrät bildirib ki, ötän bir ay ärzindä […]

Share

CASCFEN-in yeni üzvläri vä gänclär üçün layihä – Fotolar

Bakı, CASCFEN, 05.11.2012 – Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) İdarä Heyätinin noyabrın 3-dä keçirilän toplantısında täşkilatlanma istiqamätindä bir sıra mühüm qärarlar qäbul edilib. Toplantıda ötän bir ay ärzindä görülän işlär haqqında danışan CASCFEN sädri Azär Häsrätbildirib ki, Mätbuat Şurasına üzvlük üçün müraciät täqdim edilib, Oxunma sayı: 1897

Share

CASCFEN idarä heyätini qurdu, MŞ-yä üzvlük qärarı qäbul etdi

Bakı, CASCFEN, 03.09.2012 – Bu yaxınlarda dövlät qeydiyyatına alınmış Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) ötän şänbä günü özünün ümumi yığıncağını keçirib. Yığıncaqda bir sıra mäsälälärlä yanaşı qurumun idarä heyätinin täşkili mäsäläsinä dä baxılıb. Täşkilatın sädri Azär Häsrätin mediaya verdiyi açıqlamaya görä CASCFEN idarä heyätinin tärkibi 7 näfärdän ibarät olmaqla täşkil edilib. […]

Share