Tag Archives: fərid hüseyn

«Tale insanın seçimi ilä hesablaşmır» – Müsahibä

Azär Häsrät: «Män peşäkar yazıçı deyiläm vä yazıçılğa iddiam da yoxdur» Azär Häsrät 1968-ci il avqustun 3-dä Xaçmazın Dädäli kändindä anadan olub. 1995-ci ildän häväskar, sonra isä peşäkar şäkildä jurnalistika ilä mäşğul olub. Ölkänin bir sıra qäzetlärindä – 1998-2005-ci illärdä isä «Azadlıq» qäzetindä işläyib. Hazırda özünün täsisçisi olduğu «Yalquzaq» qäzetinin baş redaktorudur. Oxunma sayı: 1255

Share

Susqunluq, yoxsa qrant gözläntisi?

Qanunsuz aksiyalarda saxlanılan istänilän şäxsi «siyasi mähbus» siyahısına salan hüquq müdafiäçiläri 3 aydır İranda häbsdä olan gänc şairlärimizi görmürlär İki azärbaycanlı gänc şairin – Färid Hüseyn vä Şähriyar Haçızadänin İranda häbs olunmasından 3 ay keçir. Här iki gäncin müdafiäsi istiqamätindä dövlät orqanları täräfindän bütün zäruri addımlar atılmaqdadır. Oxunma sayı: 3661

Share

Haradasınız, ay “kampaniyaçılar”?…

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com İki aydan artıqdır ki, Azärbaycanın iki gänc şairi İrana etdikläri säfär zamanı orada häbs olunub. Mediada verilän bilgilärä görä, onları bir şeir mäclisinä dävät ediblärmiş. Färid Hüseyn vä Şähriyar Hacızadä adlı gänclärimiz Täbrizdä keçirilän tädbirä qatıldıqdan sonra Bakıya qayıtmağa hazırlaşırmışlar ki, orta äsr täfäkkürlü molla rejiminin hakim olduğu İranın xüsusi xidmät orqanlarının […]

Share