Tag Archives: Gültäkin Hacıbäyli

Rafiq Äliyev, şär vä sairä haqqında…

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Qäzetlärdän oxudum ki, tanınmış alim vä barmaqla göstärilä biläcäk az sayda äsl ziyalılarımızdan biri olan Rafiq Äliyevi Azärbaycan Dövlät Neft Akademiyasındakı väzifäsindän çıxarıblar. Vä qäzetlär belä ehtimal edir ki, Rafiq bäy ziyalıların son säs-küylü toplantısındakı äsas roluna görä bu cür cäzalandırılıb. Bu fikri paylaşıram vä Rafiq bäyi işdän çıxaran zehniyyäti dä şiddätlä […]

Share