Tag Archives: heydər əliyev mərkəzi

“Odlanan H.Äliyev Märkäzinin yaratdığı şadyanalıq”

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Açığı, hansısa qäzetdä barämdä yazılan yazılara reaksiya vermämäyä çalışıram. Adätän düşünüräm ki, insanlar mänimlä bağlı fikirlärini särbäst şäkildä ifadä etmä haqqına sahibdir. Bäzän bu cür fikirlär olduqca särt şäkildä ifadä edilsä belä, onları öz şäxsi internet saytımda (azerhasret.com) yayınlayacaq qädär üräkliyäm. Ancaq nä edäsän ki, mänim belä dözümlü yanaşdığım adamlar şäxsimä qarşı eyni […]

Share

Bakının yanmasına sevinänlär…

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Bakıda “Avroviziya” mahnı yarışması keçirilän günlärdä yağış yağarkän yeni istifadäyä verilmiş “Kristal” zalın damında azacıq su buraxma müşahidä edilmişdi. Täbii ki, bu qädär böyük bir abidänin belä qısa müddätdä ärsäyä gätirilmäsi hansısa sähvä yol verilmäsini mümkün edirdi vä şükürlär olsun ki, hämin sähv dä mähz bu su buraxma olayı olmuşdu. Oxunma sayı: […]

Share