Tag Archives: ilham əliyev

Rusiyaya əzələ nümayişi, yoxsa?…

Azər HƏSRƏT, azer@azerhasret.com Bəzi qüvvələr Prezident İlham Əliyevin martın 15-də Türkiyəyə etdiyi çox uğurlu səfəri gözdən salmağa çalışır. Təbii ki, buna nail ola bilmirlər və bilmələri də mümkün deyil. Çünki cənab Prezidentin bu səfəri o qədər yerində və uğurlu alındı ki, həm Türkiyə, həm də Azərbaycan ictimai rəyində birmənalı dəstək və təqdir görməkdədir. Oxunma sayı: […]

Share

Prezident İlham Äliyev: “qorxusundan ölüb”

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Prezident İlham Äliyevin Soçidä Rusiya prezidenti Vladimir Putinin vasitäçiliyilä Ermänistan prezidenti Serj Sargsyanla görüşü ätrafında manipulyasiyaların hälä dä davam etmäsi diqqätdän qaça bilmäz. Burda maraqlı olan budur ki, Ermänistan mätbuatı vä onunla hämahäng olan Azärbaycanın bäzi täbliğat vasitäläri älindän gäläni edir ki, Prezident İlham Äliyevi bu görüşün mäğlub täräfi kimi göstärsinlär. Oxunma […]

Share

Saakaşvili Äliyevi necä “vurdu”…

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com “İndi dä Saakaşvilinin adından yalan mälumat yayırlar.” Bu fikir mänä aiddir. Fevralın 2-dä “Azadlıq” qäzetindä “Saakaşvili dä Äliyevi “vurdu” başlığı altında yayımlanan bir yazıya näzär saldıqdan sonra gäldiyim qänaät idi. Bu fikrimi Facebook-da paylaşmış, altında da hämin yazının keçidini, eyni zamanda yazıda istinad edilmiş “Christian Science Monitor”un uyğun keçidini täqdim etmişdim. Oxunma sayı: […]

Share

Prezident Äliyevlä görüşä sözardı

Azär Häsrät (azer@azerhasret.com), Azärbaycan Mätbuat Şurası İdarä Heyätinin üzvü, Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) sädri “Mämmäd Ämin Räsulzadä, Fätäli xan Xoyski, digär rähbärlär, onların dünyagörüşü, cäsaräti, xalqa olan bağlılığı här bir azärbaycanlı üçün bir nümunädir. Ona görä onların äziz xatiräsi bizim üçün daim qürur mänbäyidir.” Prezident İlham Äliyevin media tämsilçilärilä 24 […]

Share

9 oktyabr 2013 seçkisilä bağlı tählillärim – 5

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com 5-ci yazı: Sakit keçän säsvermä vä kütlävi “pozuntular” Hakimiyyät säsvermä gününä – 09 oktyabra arxasında 10 illik prezident täcrübäsi, güclü maliyyä, daxili, xarici siyasi vä gerçäk hakimiyyät dästäyi olan İlham Äliyevlä gäldi. Äsas müxalif rola iddia edänlärsä artıq säsvermäyä qädär xärcläyib qurtardıqları Prof. Cämil Häsänli ilä. Oxunma sayı: 3504

Share

Rusiyadan gäläcäk istänilän inqilaba yox!!!

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Gürcüstan Prezidenti Mixeil Saakaşvili Azärbaycana bir günlük säfärindä gündämi ämälli-başlı mäşğul edä biläcäk fikirlär säsländirdi. Onlardan biri dä bu oldu ki, o, “dünyanın heç bir lideri İlham Äliyev qädär iş görmäyib” kimi çox mäsuliyyätli bir açıqlamada bulundu. Oxunma sayı: 4855

Share

Demäli, bizim dövlätimiz bu gücün sahibidir!

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Ötän häftä Prezident İlham Äliyevin Londondan 12 medalla qayıtmış paralimpiyaçılarımızla görüşündä mükafatını almaq üçün ona yanaşan iştirakçılardan biri häyäcanla, “Cänab Prezident, siz ki, Ramil Säfärovu bizä qaytardınız, elä äsl olimpiya çempionu sizsiniz”, deyä fikrini ifadä etdi. Görünür, bu fikir zalda oturanların hamısının üräyindän keçirdi ki, bir anda üzlär daha da işıqlandı. İstär-istämäz […]

Share

Quba ayaqlanmasına bir baxış

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Här şeydän öncä şäxsän mändä belä bir täässürat yarandı ki, Quba ayaqlanması Azärbaycan gündäminä bomba kimi düşdü. Ayaqlanmaya nädän olan mälum video sosial şäbäkälärdä ortaya çıxdığı gün heç nädän çäkinmädän bir cümlä ilä fikrimi belä ifadä etmişdim: “Ägär Qubalılar bu adamı än azı rayondan qovmasalar, onlara haram olsun!” Oxunma sayı: 5909

Share

İlham Heydäroğlu, Rüstäm İbrahimbäy, Xuraman Şuşalı…

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Türkiyä Böyük Millät Mäclisinin üzvü, Milliyyätçi Häräkat Partiyasının Iğdırdan olan millät väkili Sinan Oğanın da qatıldığı heyätin ötän häftä Azärbaycana etdiyi säfär maraq doğurmaya bilmäzdi. Mäsälä bälli idi: Fransanın mälum ayıbı müzakirä ediläcäk vä Azärbaycanın än yüksäk säviyyädä buna münasibäti öyräniläcäkdi. Öyränilmiş dä. Sınan bäy Türkiyädä verdiyi açıqlamada Prezident İlham Heydäroğlunun ona […]

Share

Azärbaycan Prezidenti Cänab İlham Heydäroğluna

AÇIQ MÜRACİÄT Hörmätli Cänab Prezident, Azärbaycan Respublikası 20 ildän artıqdır ki, ikinci müstäqillik dövrünü yaşamaqdadır. Bu dövr ärzindä bir çox sahälärdä milliläşmä aparılmış, dövlätimiz uğurlu idaräetmä sayäsindä möhkäm tämällär üzärinä oturdulmuşdur. Älbättä ki, Azärbaycanın dünyanın sayılıb seçilän dövlätläri arasında yer almasında şäxsän Sizin rolunuz danılmazdır. Oxunma sayı: 6339

Share

Dünyanı qarışdıracaq sənədlərdə prezident İlham Əliyev!

Azər Həsrət (azer@azerhasret.com) Artıq bir neçə gündür ki, dünya gündəmini məşğul edən WikiLeaks.org saytının Azərbaycana aid bölümünə göz atdıqda doğrudan da yaxın günlərdə beynəlxalq aləmdə münasibətlərin başqa yön alacağı mümkün görünür. Ən azından ona görə ki, üzərində “Gizli” qeydi olan sənədlərin tam olaraq açıqlanması istər-istəməz birilərini hərəkətə keçirəcək və yəqin ki, dövlətlərarası münasibətlərdə bu, öz […]

Share

Bu davada biz sizinləyik, Cənab Ali Baş Komandan!

Azər Həsrət (azer@azerhasret.com) Son zamanlar prezident İlham Əliyevin türk dünyası və əzəli Azərbaycan torpaqlarıyla bağlı etdiyi çıxışlar elə türk dünyası da daxil olmaqla yer üzünün siyasi çevrələrində ciddi maraqla izlənilir. Azərbaycan prezidenti millətimizin strateji hədəflərinə yüzdə yüz uyğun gələn açıqlamaları ilə şəxsən mənim ünsiyyətdə olduğum geniş çevrələrdə sensasiya sayıla biləcək effekt yarada bilib. Oxunma sayı: […]

Share