Tag Archives: ilqar əlfioğlu

“Şaumyanı götürdülär, amma Sämäd Vurğun qalır”

Azär Häsrät vä İlqar Älfioğlunun heykäl debatı – Ävvälcä ondan başlayaq ki, heykällär qoyularkän hansı prinsip näzärä alınmalıdır? Azär Häsrät: Täbii ki, biz bu debatda memarlıq mütäxässisi kimi danışmayacağıq. Män dünyanın 30 ölkäsini gäzmişäm vä elä bir ölkä görmämişäm ki, orda heykäl olmasın. Birindä çox, birindä az sayda heykäl var. Bu, çox qädim sänätdir vä […]

Share

CASCFEN İdarä Heyätindän mühüm qärarlar (Şäkillär)

Bakı, CASCFEN, 08.10.2012 – 06 oktyabr 2012-ci il tarixdä Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) İdarä Heyätinin (İH) növbäti toplantısı keçirilib. Sädr Azär Häsrätin başçılığı ilä müavinlär Rey Kärimoğlu vä Nadir Azäri, hämçinin İH üzvläri Nüşabä Hüseynli, Lalä Musaqızı, Qalib İbrahimoğlu vä Elşad Paşasoyun qatıldığı toplantıda bir sıra mühüm qärarlar qäbul edilib. […]

Share