Tag Archives: internet təhlükəsizliyi

İnternet mäkanın tählükäsizliyi üçün dünya praktikası öyränilir

Azär Häsrät: “Saytlarımıza xaricdän edilän hücumların sayı daha çoxdur” Son vaxtlar internet tählükäsizliyi mäsäläsi daha da aktuallaşmağa başlayıb. Ölkädä internet media sektorunun qorunması, mäsäläni tänzimläyän qanunvericilik, dünya praktikası vä digär mäqamlarla bağlı “Kaspi”nin suallarını Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) sädri Azär Häsrät cavablandırır. Oxunma sayı: 1187

Share