Tag Archives: itirilmiş əlyazma

Cälil Cavanşirin tapdığı “İtirilmiş älyazma”

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Yazılarımın birindä dä qeyd etdiyim kimi, böyüklärimizdän eşitdiklärimizi, häyatda gördüklärimizi mütläq qälämä almaq lazımdır. Bu baxımdan gänc yazar Cälil Cavanşirin yenicä çapdan çıxmış “İtirilmiş älyazma” adlı tarixi romanı täqdirälayiq hesab edilä bilär. Romandakı olaylar, äsasän, Şirvanşah İbrahim vä onun xäläfläri, Ämir Teymur, hämçinin Nadir Şah Äfşar, Qarabağ xanı Pänahäli Xan, Şäki xanı […]

Share