Tag Archives: jurnalistlərin dostu

Prezident Äliyevlä görüşä sözardı

Azär Häsrät (azer@azerhasret.com), Azärbaycan Mätbuat Şurası İdarä Heyätinin üzvü, Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) sädri “Mämmäd Ämin Räsulzadä, Fätäli xan Xoyski, digär rähbärlär, onların dünyagörüşü, cäsaräti, xalqa olan bağlılığı här bir azärbaycanlı üçün bir nümunädir. Ona görä onların äziz xatiräsi bizim üçün daim qürur mänbäyidir.” Prezident İlham Äliyevin media tämsilçilärilä 24 […]

Share