Tag Archives: koroğlu

Koroğlunun kimliyi haqqında dartışma…

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com “Koroğlu haqqında nä qädär deyilmiş, nä qädär yazılmışdır! Hälä nä qädär dä deyiläcäk, nä qädär dä yazılacaq! Amma tädqiqatçılar incimäsinlär, Koroğlunun şäxsiyyäti mäsäläsinä aydınlıq gätirilmäyincä bu tädqiqatların elä bir däyäri olmayacaq.” Yuxarıdakı sitat Mirzä Hacıyevin ötän ilin avqustunda Ankarada därc edilmiş “Koroğlu sirri: äfsanädän häqiqätä” adlı kitabındandır. Oxunma sayı: 14954

Share

Kim qırxıb başını, salıb bu kökä?

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Här yerdä Koroğlu qalaları var, Heç yerdä Koroğlu mäzarı yoxdur. – Zälimxan Yaqub İndi keçmişä, mänävi zirvälärä daş atmaq däb halını alıb. Millätin gälmiş keçmiş däyärläri ayaqlar altına atılır. Bir sonrakı özündän az öncä mövcud olanları inkar etmäk yoluyla birinci, täk, yeganä olduğunu sübut etmäyä çalışır… Oxunma sayı: 11508

Share