Tag Archives: leyla yunus

Nädir bu “beynälxalq operativlik”?

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Beynälxalq Amnistiya Täşkilatı (Amnesty International) son bir häftä ärzindä Azärbaycanla bağlı düz 3 däfä ayrıca bäyanatla çıxış edib. Bunlardan ikisi Vätänä xäyanät dä daxil olmaqla bir sıra cinayätläri törätmäkdä şübhäli bilinän Leyla Yunusova, biri isi vergidän yayınma vä s. kimi mäsälälärdä şübhäli bilinän Räsul Cäfärovla bağlıdır. Oxunma sayı: 3392

Share

Ermänidän çox ermäni olanlar

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Yunusova Leyla bäyan etdi, antiazärbaycançı 5-ci kolon da (sayları az olsa da) häräkätä keçdi. Yenä dä Azärbaycana böhtan atma, qara yaxma yarışına girişiblär. İddia edirlär ki, bu ölkädä qan su yerinä axır, dinlär, millätlär arasında qarşıdurma var, tolerantlıqdan äsär-älamät yoxdur vä… ermänilärlä dostluğa räsmän qadağa qoyulub. Bu bäyanat müällifi, 23 ildir müstäqil olan […]

Share

“İnsan gäräk Allahsız olmasın”

Azär Häsrät hesab edir ki, Leyla Yunus kimiläri heç näyä mane ola bilmäyäcäk “Avropa Oyunları barädä Leyla Yunusun başladığı yeni qarayaxma kampaniyası mäni tääccübländirmir. Çünki Avropa Oyunlarının Bakıda keçirilmäsi ilä bağlı qärar veriländän därhal sonra ermänilär dä eynän bu cür täbliğat aparmağa başladılar. Hätta olimpiya oyunlarına qatılmayacaqlarını bildirdilär. Oxunma sayı: 796

Share

ABŞ-da elä, Azärbaycanda belä…

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Mediada oxudum ki, Nyu York meri Bil de Blazio Türkiyänin ABŞ-dakı säfiri Serdar Kılıça qarşı kobudluq edib. Buna säbäbsä ABŞ ermänilärinin Nyu Yorkda qondarma ermäni soyqırımıyla bağlı baner asması olub. Säfir Kılıç merä müraciät edäräk Türk icmasının bundan rahatsız olduğunu bildirib vä çox kobud bir cavab alıb: “Bura Türkiyä deyil vä mänim Türk […]

Share