Tag Archives: mikayıl cabbarov

Tähsil Nazirliyindän Şähidlär Xiyabanına qädär…

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Ötän häftä “Tähsil nazirinin bir ämri vä MM-dä telefon mäsäläsi” adlı yazı yazaraq tähsil sahäsindä informasiya çevikliyinä ängäl ola biläcäk vä bürokratiyanı därinläşdiräcäk hallar haqqında rahatsızlığımı ifadä etmişdim. Bu mäsälä mänimlä bärabär bir sıra şäxslärin diqqätini dä çäkmişdi vä mövqeyim dästäk görürdü. Oxunma sayı: 3391

Share

Təhsil nazirinin bir əmri və MM-də telefon məsələsi

Azər Həsrət, azer@azerhasret.com Azərbaycanda son zamanlar gənclərin, özəlliklə də qərb təhsilli kadrların önə çəkilməsi şəxsən məni sevindirən görsənişlərdəndir. Təhsil, tibb, iqtisadiyyat, rabitə və yeni texnologiyalar sahəsində belə kadrların işə cəlb edilməsi öz səmərəsini verir və əlbəttə ki, bundan da qazanan bütövlükdə Azərbaycan dövləti olur. Lakin bəzən bu gedişatlar bir qədər həyəcan doğuracaq addımlara da səbəb olur. […]

Share