Tag Archives: Mirzä Sakit

Talışlar vä uzaqgörän Mirzä Sakit

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Qäzetlär xäbär verir ki, Rusiyadakı talış diasporu yaxın günlärdä İrävanda konfrans keçirmäk fikrindädir. Maraqlı xäbärdir. O baxımdan ki, Azärbaycan xalqının ayrılmaz tärkib hissäsi olan, ölkänin Türk çoxluğu ilä qaynayıb-qarışan talışlara aid olduğu iddia edilän vä Rusiyada fäaliyyät göstärän diaspor täşkilatı niyä mähz İrävanda belä bir tädbir keçirir? Oxunma sayı: 8681

Share