Tag Archives: nəsib nəsibli

“Radikallar” üçün äsäbi siyasät yazısı!

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Siyasät elä bir şeydir ki, deyirlär, sän onunla mäşğul olmasan, o säninlä mäşğul olacaq. Män dä bunu sınaqdan çıxarmağa çalışdım. Doğrudan da eläymiş. Çünki yazdığım, dediyim här sözä kimsä mütläq bänd olur, zor-xoş mäni siyasi polemikalara sürükläyir vä siyasi mövqeyimi täkrarlamağa mäcbur oluram. Zatän gizli bir mövqeyim dä yoxdur. Oxunma sayı: 4188

Share

Gülär Ähmädovanın yerinä namizädlär var

Näsib Näsibli vä Azär Häsrät aralıq seçkinin olacağı haqda mäsäläni müzakirä edäcäklärini dedilär Milli Mäclisdä Gülär Ähmädovanın yeri boş qalıb. Deputatsız qalan 34 saylı Xätai ikinci seçki dairäsi üzrä täkrar seçkilär keçirilärsä, 2010-cu ildä G.Ähmädovanın alternativi olmuş namizädlär seçkiyä qatılacaqmı? Oxunma sayı: 4801

Share

N.Nəsibli Azər Həsrətin namizədliyindən qorxmadı

“Namizədliyimi versəm, yenə də 34-cü dairədən verəcəm” Parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca, namizədliyini vermək niyyətində olan şəxslərin də adları yavaş-yavaş üzə çıxmaqdadır. Belə ki, ara-sıra bu və ya digər şəxslər seçkidə iştirak etmək niyyətini, eyni zamanda hansı dairədən prosesə qoşulmaq istədiyini bəyan edir. Bu günlərdə Yeddi dövlət – Bir Millət Konseyi başqanı Azər Həsrət də parlament seçkilərində […]

Share